wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuChoroby
Polecane artykuły
Ból

Ból

Ból powstaje na skutek występowania patologii w narządzie ruchu lub w organizmie człowieka. Zjawisko Bólu można klasyfikować ze względu na okres jego trwania: ból ostry występuje w okresie do trzech miesięcy, ból przewlekły trwa powyżej trzech miesięcy. Ze względu na lokalizację bólu wyróżniamy: ból somatyczny dotyczy struktur powierzchownych (skóra, tkanka podskórna, mięśnie oraz układ kostno-stawowy) oraz ból trzewny, który dotyczy narządów wewnętrznych. Aby odpowiednio wybrać metodę leczenia należy określić patomechanizm powstawania bólu. Ze względu na ten czynnik wyróżniamy ból receptorowy (zapalny, niezapalny) oraz neuropatyczny.

Krew w moczu

Krew w moczu

Krew w moczu (krwiomocz, hematuria) - obecność krwinek czerwonych w moczu jest niepokojącym objawem ze strony układu moczowego. Erytrocyty w moczu mogą pochodzić z dowolnego poziomu dróg moczowych: z nerek, moczowodu, pęcherza moczowego lub cewki moczowej.

Narkomania

Narkomania

Narkomania to patologiczne zjawisko społeczne prowadzące do uzależniania się od substancji chemicznych wpływających na czynności mózgu. Choroba charakteryzuje się przymusem zażywania środków odurzających, głodem narkotycznym, czy chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę. Przerwanie zażywania może prowadzić do negatywnych doznań abstynencyjnych a w niektórych przypadkach nawet do zejścia śmiertelnego. Narkomania prowadzi do zmian na podłożu psychicznym (obniżenie uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, kłamliwości).

DDA

DDA

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) - jest to zespól cech osobowościowych charakterystycznych dla osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej. Trauma z dzieciństwa destrukcyjnie wpływa na relacje pacjenta z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi jest w bliskich relacjach. Pacjent interpretuje aktualnie wydarzenia przez pryzmat bolesnych doświadczeń.

Dna moczanowa - rozpoznanie

Dna moczanowa - rozpoznanie

Dna moczanowa nazywana jest również artretyzmem lub skazą moczanową. Jest to przewlekła choroba spowodowana zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego powstającego z puryn.Częściej występuje o mężczyzn niż u kobiet. Zazwyczaj dotyka osób około 40 roku życia.

Choroba Scheuermanna - objawy i diagnoza

Choroba Scheuermanna - objawy i diagnoza

Choroba Scheuermanna (młodzieńcza kifoza) jest to choroba, która rozpoczyna się w wieku młodzieńczym, czyli około dwunastego roku życia. Choroba ta polega na wyjałowieniu nasad trzonów kręgowych oraz deformacją. Charakterystyczną cechą tej choroby jest obumieranie tkanki kostnej.

Zespół Tourette'a uwarunkowany genetycznie

Zespół Tourette'a uwarunkowany genetycznie

Zespół Tourette'a jest to zaburzenie układu nerwowego cechujące się licznymi tikami nerwowymi. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego neurologa Georges'a Gilles'a de la Tourette’a , który jako pierwszy opisał tę chorobę. Zespół ten jest schorzeniem mózgu, które zazwyczaj występuje rodzinnie. Choroba ta dotyka mniej więcej cztery osoby na dziesięć tysięcy, a więc jest dość rzadka.

Zapalenie tchawicy - objawy i rozpoznanie

Zapalenie tchawicy - objawy i rozpoznanie

Zapalenie tchawicy jest to jedna z chorób układu oddechowego. Dotyka ona górnych dróg oddechowych i wywołana jest przez wirusy czy też bakterie. Zapalenie tchawicy jest chorobą uleczalną, ale w przypadku zaniedbania może doprowadzić do śmierci.

Wścieklizna - przyczyny i objawy

Wścieklizna - przyczyny i objawy

Wścieklizna jest to wirusowa choroba zakaźna dotykająca ssaków, a w szczególności zwierząt, mogąca przenieść się na organizm ludzki. Główną przyczyna śmierci w momencie przedostania się choroby do postaci ludzkiej jest towarzysząca jej niewydolność oddechowa. Główne cechy dotykające osoby chorej to agresja, wściekłość, nadpobudliwość oraz podenerwowanie. Jest wywoływana przez wirusa ssRNA.

Wodniak jądra - diagnoza

Wodniak jądra - diagnoza

Wodniak jądra jest to jedna z chorób układu rozrodczego polegająca na gromadzeniu się płynu między osłonkami jądra. Płyn ten przybiera barwę bursztynową, a jego zawartość wynosi od kilku do kilkuset mililitrów.

Tętniak aorty - przyczyny i objawy

Tętniak aorty - przyczyny i objawy

Tętniak aorty jest to powiększenie aorty o połowę jej zwykłej średnicy. Poszerzenie jest zazwyczaj workowate lub też wrzecionowate. Tętniaki najczęściej występują wśród mężczyzn w około czterdziestym roku życia.

Schizofrenia paranoidalna - urojenia i omamy
Rzucawka - napad drgawek u ciężarnych

Rzucawka - napad drgawek u ciężarnych

Rzucawka jest to choroba występująca u kobiet w ciąży. Charakteryzuje się napadem drgawek, które mogą doprowadzić do śpiączki. Wynika z występującego nadciśnienia tętniczego. Częstotliwość jej występowania wynosi jedne na tysiąc sześćset. Objawia się zazwyczaj w dwudziestym tygodniu ciąży lub w okresie porodu. Najważniejsze podczas rzucawki jest podjęcie decyzji o cesarskim cięciu.

Różyczka - objawy i leczenie

Różyczka - objawy i leczenie

Różyczka jest zakaźną chorobą wirusową występującą jedynie u ludzi. Charakterystycznym jej objawem może być wysypka, jednak często choroba ta przebiega całkowicie bezobjawowo. Zarażenie wirusem różyczki od innej chorej osoby może nastąpić nawet dwa tygodnie po wystąpieniu u niej wysypki, bądź też tydzień przed jej wystąpieniem. Zachorowalność na tę chorobę jest szczególnie duża u dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozedma płuc - objawy i leczenie

Rozedma płuc - objawy i leczenie

Rozedma płuc to jedna z najczęściej występujących chorób płuc. Charakteryzuje się znacznym powiększeniem przestrzeni powietrznych, które w każdym przypadku jest nieprawidłowe. Skutkiem jest najczęściej zmniejszenie ilości pęcherzyków płucnych oraz zbyt duże upowietrznienie płuc. W wyniku choroby pogarsza się ich sprężystość, a proces oddychania staje się częściowo upośledzony.