Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaLekiBOIRON Veratrum Viride 30 CH

Wyszukiwarka leków

Lista leków

BOIRON Veratrum Viride 30 CH

Kod Nazwa Nazwa chemiczna Postać Dawka Opak. handl. Kat. dost. WLR Podmiot odpow./ Imporer równ.
BOIRON Veratrum Viride 30 CH

Lek o nazwie BOIRON Veratrum Viride 30 CH jest lekiem ujętym w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr ten prowadzi i jest za niego odpowiedzialny specjalny organ o nazwie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.. Nazwa chemiczna tej substancji to . Dwa razy do roku prezes tej instytucji wydaje Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu, który zawiera spis wszystkich leków przebadanych i legalnie dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Lek ten importowany jest głównie przez firmę .

 

Leki można podzielić także na dwie kategorie. Pierwszą stanowią leki innowacyjne, które zawierają substancje czynne nie dopuszczone wcześniej do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Patent chroni formułę chemiczną oraz proces wytwarzania tych leków. Prawo patentowe przewiduje konkretne ramy czasowe dla takiej ochrony. Charakterystyczną cechą leków innowacyjnych jest ich wysoka cena. Wynika to z faktu, iż wypuszczenie leku na rynek poprzedzały wieloletnie, kosztowne badania. Drugą kategorią są lek generyczne, zwane inaczej odtwórczymi albo generykami. Generyki są produktami leczniczymi, które zawierają taką substancję czynną co lek innowacyjny. Generyki są produkowane po wygaśnięciu patentu leku innowacyjnego, na podstawie jego formuły. Z tego wynika niższa cena leku generowanego, bowiem producent nie ponosi kosztów wieloletnich i złożonych badań nad stworzeniem skutecznego leku, a korzysta z gotowej sporządzonej przez inną firmę formułę.

 

Każdy producent danego leku ponosi odpowiedzialność za uboczne, niepożądane działania substancji leczniczych, które wytwarza. Prawo wymaga, by producent wydelegował specjalną osobę, która będzie odpowiedzialna za zbieranie zgłoszeń od pacjentów o niepożądanych skutkach leku. Zebrane skutki uboczne muszę być zgłoszone w formie raportu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?