Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaLekiFraxiparine

Wyszukiwarka leków

Lista leków

Fraxiparine

Kod Nazwa Nazwa chemiczna Postać Dawka Opak. handl. Kat. dost. WLR Podmiot odpow./ Imporer równ.
3161601 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 5 700 j.m./0,6ml 2 amp.-strz.a 0,6ml Rp WLR GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA
3161702 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 9 500 j.m./ml 2 amp.-strz.a 1ml Rp WLR GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA
3343101 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 9 500 j.m./ml 10 amp.-strz.a 1ml Rp WLR GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA
3343201 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 2 850 j.m./0,3ml 10 amp.-strz.a 0,3ml Rp WLR GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA
4753401 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 5 700 j.m./0,6ml 1 amp.-strz.a 0,6ml Rp SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, FRANCJA
4753501 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 2 850 j.m./0,3ml 2 amp.-strz.a 0,3ml Rp WLR GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA
4762802 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 5 700 j.m./0,6ml 10 amp.-strz.a 0,6ml Rp WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A., POLSKA
5985801 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 7 600 j.m./0,8ml 2 amp.-strz.a 0,8ml Rp WLR GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA
5985901 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 7 600 j.m./0,8ml 10 amp.-strz.a 0,8ml Rp WLR GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA
5986001 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 3 800 j.m./0,4ml 2 amp.-strz.a 0,4ml Rp GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA
5986101 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 3 800 j.m./0,4ml 10 amp.-strz.a 0,4ml Rp WLR GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA
6762701 Fraxiparine Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzyknięć podskórnych 5 700 j.m./0,6ml 10 amp.-strz.a 0,6ml Rp WLR GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA

Lek o nazwie Fraxiparine jest lekiem ujętym w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr ten prowadzi i jest za niego odpowiedzialny specjalny organ o nazwie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.. Nazwa chemiczna tej substancji to Nadroparinum calcicum. Dwa razy do roku prezes tej instytucji wydaje Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu, który zawiera spis wszystkich leków przebadanych i legalnie dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Lek ten importowany jest głównie przez firmę GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD, WIELKA BRYTANIA.

 

Leki można podzielić także na dwie kategorie. Pierwszą stanowią leki innowacyjne, które zawierają substancje czynne nie dopuszczone wcześniej do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Patent chroni formułę chemiczną oraz proces wytwarzania tych leków. Prawo patentowe przewiduje konkretne ramy czasowe dla takiej ochrony. Charakterystyczną cechą leków innowacyjnych jest ich wysoka cena. Wynika to z faktu, iż wypuszczenie leku na rynek poprzedzały wieloletnie, kosztowne badania. Drugą kategorią są lek generyczne, zwane inaczej odtwórczymi albo generykami. Generyki są produktami leczniczymi, które zawierają taką substancję czynną co lek innowacyjny. Generyki są produkowane po wygaśnięciu patentu leku innowacyjnego, na podstawie jego formuły. Z tego wynika niższa cena leku generowanego, bowiem producent nie ponosi kosztów wieloletnich i złożonych badań nad stworzeniem skutecznego leku, a korzysta z gotowej sporządzonej przez inną firmę formułę.

 

Każdy producent danego leku ponosi odpowiedzialność za uboczne, niepożądane działania substancji leczniczych, które wytwarza. Prawo wymaga, by producent wydelegował specjalną osobę, która będzie odpowiedzialna za zbieranie zgłoszeń od pacjentów o niepożądanych skutkach leku. Zebrane skutki uboczne muszę być zgłoszone w formie raportu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?