Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaLekiSodium chloride BRAUN 0.9%

Wyszukiwarka leków

Lista leków

Sodium chloride BRAUN 0.9%

Kod Nazwa Nazwa chemiczna Postać Dawka Opak. handl. Kat. dost. WLR Podmiot odpow./ Imporer równ.
4570602 Sodium chloride BRAUN 0.9% Natrii chloridum roztwór do wstrzyknięć 9 mg/ml 10 but.a 100ml Rp BRAUN MELSUNGEN AG, NIEMCY
4570603 Sodium chloride BRAUN 0.9% Natrii chloridum roztwór do wstrzyknięć 9 mg/ml 10 but.a 500ml Rp BRAUN MELSUNGEN AG, NIEMCY
4570604 Sodium chloride BRAUN 0.9% Natrii chloridum roztwór do wstrzyknięć 9 mg/ml 6 but.a 1l Rp BRAUN MELSUNGEN AG, NIEMCY
4570605 Sodium chloride BRAUN 0.9% Natrii chloridum roztwór do wstrzyknięć 9 mg/ml 10 poj.a 1l Rp BRAUN MELSUNGEN AG, NIEMCY
4570606 Sodium chloride BRAUN 0.9% Natrii chloridum roztwór do wstrzyknięć 9 mg/ml 10 poj.a 500ml Rp BRAUN MELSUNGEN AG, NIEMCY
4570607 Sodium chloride BRAUN 0.9% Natrii chloridum roztwór do wstrzyknięć 9 mg/ml 10 poj.a 250ml Rp BRAUN MELSUNGEN AG, NIEMCY
4570608 Sodium chloride BRAUN 0.9% Natrii chloridum roztwór do wstrzyknięć 9 mg/ml 20 poj.a 100ml Rp BRAUN MELSUNGEN AG, NIEMCY

Lek o nazwie Sodium chloride BRAUN 0.9% jest lekiem ujętym w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr ten prowadzi i jest za niego odpowiedzialny specjalny organ o nazwie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.. Nazwa chemiczna tej substancji to Natrii chloridum. Dwa razy do roku prezes tej instytucji wydaje Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu, który zawiera spis wszystkich leków przebadanych i legalnie dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Lek ten importowany jest głównie przez firmę BRAUN MELSUNGEN AG, NIEMCY.

 

Leki można podzielić także na dwie kategorie. Pierwszą stanowią leki innowacyjne, które zawierają substancje czynne nie dopuszczone wcześniej do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Patent chroni formułę chemiczną oraz proces wytwarzania tych leków. Prawo patentowe przewiduje konkretne ramy czasowe dla takiej ochrony. Charakterystyczną cechą leków innowacyjnych jest ich wysoka cena. Wynika to z faktu, iż wypuszczenie leku na rynek poprzedzały wieloletnie, kosztowne badania. Drugą kategorią są lek generyczne, zwane inaczej odtwórczymi albo generykami. Generyki są produktami leczniczymi, które zawierają taką substancję czynną co lek innowacyjny. Generyki są produkowane po wygaśnięciu patentu leku innowacyjnego, na podstawie jego formuły. Z tego wynika niższa cena leku generowanego, bowiem producent nie ponosi kosztów wieloletnich i złożonych badań nad stworzeniem skutecznego leku, a korzysta z gotowej sporządzonej przez inną firmę formułę.

 

Każdy producent danego leku ponosi odpowiedzialność za uboczne, niepożądane działania substancji leczniczych, które wytwarza. Prawo wymaga, by producent wydelegował specjalną osobę, która będzie odpowiedzialna za zbieranie zgłoszeń od pacjentów o niepożądanych skutkach leku. Zebrane skutki uboczne muszę być zgłoszone w formie raportu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?