Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaLekiXorimax 500

Wyszukiwarka leków

Lista leków

Xorimax 500

Kod Nazwa Nazwa chemiczna Postać Dawka Opak. handl. Kat. dost. WLR Podmiot odpow./ Imporer równ.
8216321 Xorimax 500 Cefuroximum tabletki drażowane 0,5 g 10 tabl. (blister) Rp WLR SANDOZ GMBH, AUSTRIA
8216322 Xorimax 500 Cefuroximum tabletki drażowane 0,5 g 10 tabl. (folia) Rp SANDOZ GMBH, AUSTRIA

Lek o nazwie Xorimax 500 jest lekiem ujętym w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr ten prowadzi i jest za niego odpowiedzialny specjalny organ o nazwie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.. Nazwa chemiczna tej substancji to Cefuroximum. Dwa razy do roku prezes tej instytucji wydaje Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu, który zawiera spis wszystkich leków przebadanych i legalnie dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Lek ten importowany jest głównie przez firmę SANDOZ GMBH, AUSTRIA.

 

Leki dostępne na rynku występują w wielu postaciach, od których zależy droga ich przyjmowania. Jedną kategorią są leki doustne i podjęzykowe. Te występują najczęściej w formie tabletek, tabletek do rozpuszczania, musujących, powlekanych, drażetek oraz kapsułek. Leki te mogą przyjąć także postać granulatu, proszku do przygotowania zawiesiny doustnej, syropu czy też innej zawiesiny doustnej. Drugą grupą są leki iniekcyjne, nazywane też lekami parenteralnymi. Leki z tej grupy dzielą się na domięśniowe, dożylne i podskórne, a występują w formie ampułek, fiolek czy też na przykład fiolek z liofilizatem do rozcieńczenia. Kolejną, trzecia grupą są leki doodbytnicze, które występują w formie czopków czy też na przykład wlewek doodbytniczych. Czwartą grupą są leki wziewne, które występują najczęściej w formie aerozolu do wdychania. Ostatnią grupą są leki przezskórne, które występują w formie maści, żeli, różnych kremów, aerozoli oraz na przykład. pianek.

 

Każdy producent danego leku ponosi odpowiedzialność za uboczne, niepożądane działania substancji leczniczych, które wytwarza. Prawo wymaga, by producent wydelegował specjalną osobę, która będzie odpowiedzialna za zbieranie zgłoszeń od pacjentów o niepożądanych skutkach leku. Zebrane skutki uboczne muszę być zgłoszone w formie raportu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?