Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza koncesjiTauron Dystrybucja S.A.
Wyszukiwarka koncesji
  • od
  • do
  • od
  • do
Koncesje

Tauron Dystrybucja S.A.

Typ koncesji:

dystrybucja energii elektrycznej

Województwo: Dolnośląskie
Adres: Kraków, ul. Zawiła 65L
Data wydania koncesji: 2008-12-31
Data ważności: 2025-12-31
Tytuł Producent Data modyfikacji
Laboratorium mobilne. ASCOM Poland Sp. z o.o. Warszawa. 14-12-2009
Mikroskop sił atomowych z wyposażeniem. VEECO Z.I. de la Gaudree. 14-12-2009
Spektrometr emisyjny absorbcji atomowej. 14-12-2009
Zintegrowany system mikroreaktora wagi i spektrometru masowego MLU sp. z o.o.. Katowice (sprzedawca) 26-04-2010
moduł FRA2 do pomiaru impedancji - 24-03-2012
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
2-Metoksyoctany, 2-(2-metoksyetoksy)octany i 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]octany cykloheksyloamoniowe oraz sposób ich otrzymywania 392868 C07C211/62 C07C209/00 5-11-2010
Maszyna do stabilizowania toru 314405 E01B27/17 E01B29/04 22-05-1996
Nowe mostkowane indenopirolokarbazole, kompozycje farmaceutyczne zawierające te związki i ich zastosowanie 344475 C07D498/22 A61K31/55 A61P9/10 A61P19/02 A61P25/08 A61P25/28 A61P29/00 A61P35/00 4-06-1999
Opakowanie zbiorcze butelek 324444 B65D71/00 B65D1/24 23-01-1998
Przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą magnetyczną 372732 F16J15/54 10-02-2005
ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?

Grupy dyskusyjne