Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPrzyznane dotacje UEKobieta=dobra inwestycja
Wyszukiwarka przyznanych dotacji z UE
Przyznane dotacje UE


Kobieta=dobra inwestycja

nazwa beneficjenta: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o.
nazwa województwa: dolnośląskie
nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
nazwa programu operacyjnego: Kapitał Ludzki 2007-2013
nr i nazwa działania: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
całkowita wartość projektu: 299 844,20 PLN
wartość wkładu unii europejskiej: 254 867,57 PLN
ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?