Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPrzyznane dotacje UEZakładanie plantacji wieloletnich 15 ha sadu wiśniowego
Wyszukiwarka przyznanych dotacji z UE
Przyznane dotacje UE


Zakładanie plantacji wieloletnich 15 ha sadu wiśniowego

nazwa beneficjenta: Rolnik
nazwa województwa: wielkopolskie
nazwa funduszu: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
nazwa programu operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
nr i nazwa działania: 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
całkowita wartość projektu: 161 661,00 PLN
wartość wkładu unii europejskiej: 25 504,28 PLN
ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?