Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPrzyznane dotacje UEZakładanie sadow i kwater drzew owocowych zakup maszyn i urządzeń rolniczych
Wyszukiwarka przyznanych dotacji z UE
Przyznane dotacje UE


Zakładanie sadow i kwater drzew owocowych zakup maszyn i urządzeń rolniczych

nazwa beneficjenta: Rolnik
nazwa województwa: lubelskie
nazwa funduszu: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
nazwa programu operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
nr i nazwa działania: 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
całkowita wartość projektu: 26 215,00 PLN
wartość wkładu unii europejskiej: 7 056,81 PLN
ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?