Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPrzyznane dotacje UEZałożenie plantacji borówki amerykańskiej wysokiej.
Wyszukiwarka przyznanych dotacji z UE
Przyznane dotacje UE


Założenie plantacji borówki amerykańskiej wysokiej.

nazwa beneficjenta: Rolnik
nazwa województwa: lubelskie
nazwa funduszu: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
nazwa programu operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
nr i nazwa działania: 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
całkowita wartość projektu: 42 250,00 PLN
wartość wkładu unii europejskiej: 13 648,44 PLN
ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?