Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPrzyznane dotacje UEZałożenie wieloletniej plantacji borówki amerykańskiej.
Wyszukiwarka przyznanych dotacji z UE
Przyznane dotacje UE


Założenie wieloletniej plantacji borówki amerykańskiej.

nazwa beneficjenta: Rolnik
nazwa województwa: mazowieckie
nazwa funduszu: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
nazwa programu operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
nr i nazwa działania: 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
całkowita wartość projektu: 28 000,00 PLN
wartość wkładu unii europejskiej: 8 291,36 PLN
ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?