Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiPrzyrząd do bezinwazyjnego pomiaru ciśni...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Przyrząd do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz fali tętna ocznego

(57) Przyrząd wyposażony jest w układ czujnika pneumatycznego (1) zamocowany j na suporcie (2) wyposażonym w mechanizm sprężynowy (3), zaś suport (2) osadzony jest na stoliku pomiarowym. Układ czujnika pneumatycznego (1), ma pneumatyczny czujnik ciśnienia, którego kanał dolotowy (14) jest połączony elastyczną rurką zasilającą (15) poprzez dławik (5) i stabilizator ciśnienia (9) z minisprężarką (8), przy czym do kanału dolotowego (14), również elastyczną rurką zasilającą (l5), jest podłączony przetwornik pneumoelektryczny (6), którego wyjście jest podłączone do wejścia układu mikroprocesorowego z wyświetlaczem (7). Sposób polega na tym, że czoło korpusu (4) pneumatycznego czujnika (1) ciśnienia pokryte membraną (11) przykłada się do wierzchołka rogówki, po czym powoli dociska się korpus (4) do rogówki tak długo, aż wartość międzyszczytowa fali odwzorowującej falę tętna ocznego, osiągnie maksymalną wartość ?Pppmax a średnia wartość tej fali pśr utrzymuje się na stałym poziomie. Obserwowana w takich warunkach fala, jest wiernym odzwierciedleniem rzeczywistej fali tętna ocznego, zarówno pod względem skali czasu jak i skali ciśnienia, przy czym wartości chwilowe odpowiadają wartościom chwilowym ciśnienia wewnątrzgałkowego.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 368663
Data zgłoszenia: 2004-06-21
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 213872
Klasyfikacja MKP:

A61B3/16

Data publikacji BUP: 2005-12-27
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaHACHOŁ ANDRZEJWrocławPL
(72) TwórcaWERSZKO MIROSŁAWWrocławPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocławPL
PełnomocnikKozłowska Regina

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPA61B3/168

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP27-12-200526/2005

Przyrząd do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz fali tętna ocznego

Tytuł Producent Data modyfikacji
Aparat do badania całkowitego przecieku wewnętrznego. Producent: SFP Services; dostawca Grimm Labortechnik. 14-12-2009
Fourier Transform EPR Spectrometer Elexsys Series E 580-10/12. Bruker BioSpin GmbH. 14-12-2009
Spektrometr ICP-MS Intertech Trading Corporation Commerce Drive, Suite 301, Atkinson Hampshire 03811, USA 26-04-2010
Stanowisko badania pneumatycznego siłownika beztłoczyskowego SMC Corporation 31-01-2011
Stół terapeutyczny z wyposażeniem. INTRAOP MEDICAL INC. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne