Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób, urządzenie i pomieszczenie do uprawy roślin
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób, urządzenie i pomieszczenie do uprawy roślin

(57) Sposób uprawy roślin uprawnych mających trzon roślinny pęd-korzeń, w którym podczas wzrostu część łodygi, korzystnie sąsiadują z korzeniami, przygotowuje się tak, że na tej części łodygi wyrastają nowe korzenie, które to nowe korzenie poddaje się zetknięciu ze środkiem wzrostowym , tak, że podczas uprawiania utrzymuje się stosunkowo niewielką długość łodygi pomiędzy pędem najdalszym od korzeni i korzeniami i stykającymi się ze środkiem wzrostowym najbliżej tego pędu, w porównaniu z normalną długością wspomnianej rośliny w tym samym wieku.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 360482
Data zgłoszenia: 2001-06-18
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 211050
Klasyfikacja MKP:

A01G7/00 A01G1/00

Data publikacji BUP: 2004-09-06
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaVAN WEEL PETERNaaldwijkNL
(73) Zgłaszający/UprawnionyCo÷peratie Horticoop U.A.BleiswijkNL
PełnomocnikSzlagowska-Kiszko Teresa

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPA01G7/008
(51) MKPA01G1/00

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP06-09-200418/2004
WUP30-04-201204/2012

Pierwszeństwa
TypDataOznaczenieKraj
PIE(32) 19-06-2000(31) 00202138.4EP

PCT
Data zgloszeniaNumer zgloszeniaData publikacjiOznaczenie publikacji
18-06-2001(86) PCT/NL2001/00045327-12-2001(87) WO01/097599

Decyzje
DataTyp decyzji
01-09-2011Prawo wyłączne udzielone

Sposób, urządzenie i pomieszczenie do uprawy roślin

Tytuł Producent Data modyfikacji
INSPECTOR 1000 Canberra Packard 17-04-2012
LC-DAD-QTOF MS/MS. Applied Biosystem. 14-12-2009
Mikroskop sił atomowych. Topometrix 14-12-2009
Spektrofluorymetr (Combined steady state and lifetime spectrometer). Edinburgh Instruments Wielka Brytania. 14-12-2009
Szybka kamera TV FOREL 7-02-2011


ANKIETA

Jak oceniasz nowe technologie na mundialu?

Grupy dyskusyjne