Money.plTechnologie dla biznesuChorobyChoroby genetyczne

Choroby genetyczne

Hemochromatoza - cukrzyca brązowa

Hemochromatoza - cukrzyca brązowa

Hemochromatoza to choroba inaczej nazywana cukrzycą brązową lub brunatną. Najczęściej spowodowana jest nadmiernym wchłanianiem żelaza z treści pokarmowej. Jest to jedna z najczęściej występujących chorób genetycznych. Zachorowalność dotyka co najwyżej trzy osoby na tysiąc zapytanych. Dziesięć procent ludzkości jest natomiast nosicielami wadliwych genów.

Galaktozemia - objawy i następstwa

Galaktozemia - objawy i następstwa

Galaktozemia to choroba zaliczana do grupy chorób metabolicznych. Pojawia się raz na sześćdziesiąt tysięcy urodzeń. Jest ona dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny. Dzieci dotknięte tą chorobą nie rozwijają się we właściwy sposób, bardzo często chorują na żółtaczkę oraz mogą zachorować na zaćmę. Dodatkowo towarzyszy im zły stan ogólny organizmu.

Fenyloketonuria objawy oraz diagnoza

Fenyloketonuria objawy oraz diagnoza

Jak wiadomo choroba jest dziedziczona genetycznie. Ale żeby dziecko było chore oboje rodziców muszą dostarczyć dziecku wadliwy gen, który odpowiedzialny jest za występowanie tej oto choroby. Zachorowanie wśród noworodków nie jest na szczęście tak pospolite. Bowiem tylko jeden noworodek na piętnaście tysięcy jest chory.

 Bielactwo

Bielactwo

Bielactwo (łac. vitiligo) jest to choroba przewlekła, która powoduje usuwanie się pigmentu skóry w niektórych płatach. Zachorowanie wśród populacji wynosi około dwa procent. Jest to zatem bardzo rzadka choroba. Wyróżniamy także bielactwo rzekome paznokci. Możemy dokonać podziału tej choroby na wrodzoną oraz nabytą. Dotyka ona także włosów.

ADHD objawy oraz przyczyny

ADHD objawy oraz przyczyny

ADHD jest stosunkowo niedawno wyodrębnionym w dziedzinie medycyny i psychologii zespołem nadpobudliwości psychoruchowej organizmu występującym wraz z deficytem uwagi.

Zespół Downa - objawy

Zespół Downa - objawy

Zespól Downa choroba genetyczna, która dawniej nazywana była mongolizmem. Powoduje ją trisomia - obecność dodatkowego trzeciego chromosomu. Nazwa choroby związana była z charakterystycznym wyglądem osób na nią chorujących.

Mukowiscydoza - objawy

Mukowiscydoza - objawy

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną, co oznacza że nie można się nią zarazić. Jednocześnie jest chorobą dotąd nieuleczalną. Wbrew pozorom to bardzo częsta choroba, na którą choruje przeciętnie ...

1 2 3
starsze