Money.plTechnologie dla biznesuChorobyChoroby psychiczne

Choroby psychiczne

Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm jest chorobą społeczną polegającą na utracie kontroli w ilości spożywanego alkoholu. Dolegliwość charakteryzuje się fizycznym i psychicznym uzależnieniu od alkoholu. Uzależnienie psychiczne objawia się potrzebą spożywania alkoholu w celu uzyskania ulgi lub wyciszenia emocji. Uzależnienie fizyczne charakteryzuje się wzrostem tolerancji na ilość alkoholu oraz niemożnością przerwania picia

Demencja

Demencja

Demencja nazywana także otępieniem jest chorobą charakteryzującą się spadkiem funkcji poznawczych, takich jak pamięć, rozumienie, zdolność do nauki. Schorzenie wpływa również na życie emocjonalne chorego. Demencja często objawia się w raz z innymi chorobami i zanika gdy główna choroba zostaje wyleczona. W wielu przypadkach otępienie jest głównym problemem i ma charakter progresywny. W większości przypadków choroba dotyka osób starszych. Około 20% chorych stanowią osoby po 85 roku życia.

Narkomania

Narkomania

Narkomania to patologiczne zjawisko społeczne prowadzące do uzależniania się od substancji chemicznych wpływających na czynności mózgu. Choroba charakteryzuje się przymusem zażywania środków odurzających, głodem narkotycznym, czy chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę. Przerwanie zażywania może prowadzić do negatywnych doznań abstynencyjnych a w niektórych przypadkach nawet do zejścia śmiertelnego. Narkomania prowadzi do zmian na podłożu psychicznym (obniżenie uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, kłamliwości).

Demencja starcza

Demencja starcza

Demencja starcza, nazywana również otępieniem starczym, to choroba związana z zaburzeniami funkcji poznawczych. Schorzenie to jest nabywane z wiekiem i najczęściej dotyka osób po 65 roku życia. Zdecydowanie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Chorobę ciężko zdiagnozować, ponieważ jej objawy często są mylone z innymi chorobami.

DDA

DDA

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) - jest to zespól cech osobowościowych charakterystycznych dla osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej. Trauma z dzieciństwa destrukcyjnie wpływa na relacje pacjenta z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi jest w bliskich relacjach. Pacjent interpretuje aktualnie wydarzenia przez pryzmat bolesnych doświadczeń.

Cyklofrenia - choroba afektywna
Zaburzenia afektywne - zaburzenia nastroju i emocji

Zaburzenia afektywne - zaburzenia nastroju i emocji

Zaburzenia afektywne jest to zaburzenie endogenne, które powoduje zaburzenie nastroju, emocji oraz aktywności. Ponadto u pacjenta występują epizody manii oraz hipomanii. Charakter zaburzenia może być przewlekły lub epizodyczny. Najczęściej na zaburzenia afektywne cierpią osoby w około pięćdziesiątym roku życia.

Lęk wysokości

Lęk wysokości

Akrofobia jest to strach przed przebywaniem na wysokości, a co najważniejsze jest to lęk przed spadnięciem. Stopień tejże fobii jest bardzo różnorodny i bardzo często wiąże się z wcześniejszym doznaniem strachu lub lęku w podobnej sytuacji.

Schizofrenia paranoidalna - urojenia i omamy
Psychopatia - trwałe zaburzenie osobowości

Psychopatia - trwałe zaburzenie osobowości

Psychopatia (osobowość dysocjalna, osobowość antyspołeczna) jest to zaburzenie osobowości, które posiada trwały charakter. Schorzenie to dotyczy niecałe pięć procent populacji. Psychopatia wiąże się z występowaniem lęku, uczenia się oraz relacji interpersonalnych. Zachowanie antyspołeczne pojawia się zazwyczaj już w dzieciństwie.

nowsze
1 2 3