Money.plTechnologie dla biznesuChorobyChoroby serca

Choroby serca

Zapalenie wsierdzia - diagnoza i leczenie

Zapalenie wsierdzia - diagnoza i leczenie

Zapalenie wsierdzia to choroba zapalna atakująca wsierdzie. Najbardziej znaną postacią jest infekcyjne zapalenie wsierdzia. Jej rozwój ma miejsce w obrębie zastawek, ale dotyka również jam serca oraz dużych naczyń krwionośnych. Choroba dotyczy ludzi przede wszystkim w wieku od około pięćdziesięciu lat do siedemdziesięciu i częściej zapadają na nią mężczyźni niż kobiety.

Tetralogia Fallota - wrodzona wada serca

Tetralogia Fallota - wrodzona wada serca

Tetralogia Fallota (zespół Fallota) jest to wrodzona wada serca. Stanowi ona około pięć procent wszystkich wrodzonych wad serca. Należy ona do sinicznych wad serca która występuje w okresie poniemowlęcym. Nazwa pochodzi od nazwiska Etienne-Louisa Arthura Fallota, który jako pierwszy opisał tę chorobę.

Odmrożenia - groźne uszkodzenia skóry

Odmrożenia - groźne uszkodzenia skóry

Odmrożenia to znaczne uszkodzenie skóry, które wynika z działania na nią niskiej temperatury. Istnieje kilka stopni odmrożenia, które zależą od temperatury powietrza oraz długości czasu spędzonego na zimnie. Alkohol jest czynnikiem, który nadmiernie wychładza nie tylko kończyny, ale i cały organizm co może doprowadzić nawet do śmierci.

Niewydolnośc serca - objawy

Niewydolnośc serca - objawy

Niewydolność serca jest to taki stan w organizmie człowieka, który powoduje że nieprawidłowa struktura lub nieprawidłowe działanie czynności wykonywanych przez serce prowadzi do upośledzenia zdolności, jaką jest przepływ krwi, który będzie zgodny z zapotrzebowaniem organizmu. Jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, iż nie jest to niewydolność serca. Niewydolność, która występuje po raz pierwszy nosi określenie świeżej niewydolności serca.

MIC - choroba niedokrwienna serc

MIC - choroba niedokrwienna serc

MIC to inaczej choroba niedokrwienna serca. Jest to pewien zespół objawów chorobowych, które powstają na skutek niedostatecznego zaopatrzenia mięśnia sercowego w liczne substancje odżywcze oraz w tlen. Podana przyczyna doprowadza właśnie do choroby jaką jest choroba niedokrwienna serca. Jest to inaczej dusznica bolesna lub dławica piersiowa. U chorych pojawia się napadowy ból w okolicach serca.

Kołatanie serca - objawy i diagnoza

Kołatanie serca - objawy i diagnoza

Kołatanie serca jest to jedno z zaburzeń pracy serca i charakteryzuje się przyśpieszeniem oraz nierównością jego bicia. Może być to jedna z oznak poważnych lub mniej poważnych chorób serca, ale zjawisko to występuje również u osób zdrowych.

Bradykardia - objawy

Bradykardia - objawy

Bradykardia (łac. bradycardia) jest to stan kiedy serce bije poniżej pięćdziesięciu razy na minutę. Tego typu zjawisko może prowadzić do braku elektrycznej czynności serca w badaniu EKG. Bradykardię dzielimy na fizjologiczną oraz patologiczną. Pierwsza z nich występuje u sportowców oraz osób , których nerw błędny jest nadaktywny. Nie jest to choroba lecz jeden z objawów choroby serca.

Arytmia - zaburzenie rytmu serca

Arytmia - zaburzenie rytmu serca

Arytmia, zwana inaczej zaburzeniem rytmu serca, jest zaburzeniem pracy serca polegającym na nieregularności skurczów mięśnia sercowego. Bezpieczną częstotliwością skurczów jest zakres od 60 do 100 uderzeń na minutę. Jeśli praca serca przyspiesza, bądź też zwalnia, to wówczas mamy do czynienia z arytmią. Wyróżniana jest napadowa postać arytmii, pojawiająca się u chorego od czasu do czasu, lub postać długotrwała.

Kardiomiopatia groźna dla serca

Kardiomiopatia groźna dla serca

Kardiomiopatia to choroba, która dotyka mięśnia sercowego. Charakteryzuje się przerostem, usztywnieniem oraz poszerzeniem serca.

Hiperkaliemia - przyczyny i objawy

Hiperkaliemia - przyczyny i objawy

Hiperkaliemia jest to choroba nazywana inaczej także hiperpotasemią. Charakteryzuje się ona występowaniem stężenia jonów potasowych K+. Jest to stan bezpośrednio niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego. Konieczna jest konsultacja lekarska. Ważne, aby odbyła się ona jak najszybciej. Stan ten powoduje zaburzenia w powstawaniu oraz rozchodzeniu się bodźców w komórkach.

nowsze
1 2