Money.plTechnologie dla biznesuChoroby
Polecane artykuły
Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów, nazywane powszechnie reumatyzmem jest najcięższą postacią zapalenia stawów. RZS jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną dotykającą cały organizm. Schorzenie powoduje zmiany w układzie kostnym, dochodzi również do zmian pozastawowych i powikłań wielonarządowych. Efektem schodzenia może być inwalidztwo, w niektórych wypadkach może dojść do przedwczesnej śmierci.

Narkomania

Narkomania

Narkomania to patologiczne zjawisko społeczne prowadzące do uzależniania się od substancji chemicznych wpływających na czynności mózgu. Choroba charakteryzuje się przymusem zażywania środków odurzających, głodem narkotycznym, czy chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę. Przerwanie zażywania może prowadzić do negatywnych doznań abstynencyjnych a w niektórych przypadkach nawet do zejścia śmiertelnego. Narkomania prowadzi do zmian na podłożu psychicznym (obniżenie uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, kłamliwości).

Białaczka - "biała krew"

Białaczka - "biała krew"

Łacińskim określeniem białaczki jest leukemia, co oznacza „biała krew”. Choroba polega na zwiększeniu się w organizmie poziomu białych krwinek. Jednak krwinki nie są gotowe do pełnienia jakichkolwiek funkcji w organizmie, są niedojrzałe. W związku, że jest ich bardzo dużo zajmują całą powierzchnię szpiku kostnego, a niekiedy również narządy poza nim. Białaczka jest zaliczana do chorób nowotworowych.

Osteoporoza - ubytki masy kostnej

Osteoporoza - ubytki masy kostnej

Osteoporoza to choroba cechująca się postępującym ubytkiem masy kostnej powstałym na skutek osłabienia kości. W wyniku osteoporozy układ kostny jest bardziej podatny na złamania. Choroba występuje najczęściej u kobiet po menopauzie.

Udar słoneczny - jak reagować?

Udar słoneczny - jak reagować?

Udar słoneczny jest wynikiem przegrzania organizmu, do którego doszło po zbyt długim przebywaniu na słońcu. W organizmie dochodzi do problemów z wydzielaniem nadmiaru ciepła, co skutkuje przegrzaniem opon mózgowych.

Suchy kaszel - jak sobie z nim poradzić?

Suchy kaszel - jak sobie z nim poradzić?

Suchy kaszel należy do jednych z bardziej męczących stanów chorobowych. Zwykle towarzyszy przeziębieniu i infekcjom dróg oddechowych. Najczęściej występuje na początku infekcji. Utrzymuje się kilka dni.

Alkoholizm - niekontrolowane spożycie alkoholu

Alkoholizm - niekontrolowane spożycie alkoholu

Alkoholizm jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Proces powstawania i pogłębiania uzależnienia podzielony został na cztery fazy tj. fazę wstępną prealkoholową, ostrzegawczą, krytyczną oraz przewlekłą

Zespół Crouzona - przyczyny i rozpoznanie

Zespół Crouzona - przyczyny i rozpoznanie

Zespół Crouzona (dysostoza czaszkowo-twarzowa) jest to jedna z chorób o podłożu genetycznym. Nazwa pochodzi od nazwiska neurologa Octave Crouzona, który jako pierwszy zajął się opisem tego schorzenia. Choroba cechuje się przede wszystkim zniekształceniem w obrębie twarzoczaszki.

Zespół nerczycowy - wydalanie białka z moczem

Zespół nerczycowy - wydalanie białka z moczem

Zespół nerczycowy (zespół nefrotyczny) jest to zespół objawów spowodowany wydalaniem białka z moczem. W przypadku białkomoczu chory wydaje około pięćdziesięciu miligramów białka na każdy kilogram ciała. Zachorowalność przypada na jedną osobę z pośród stu tysięcy.

Zespół Gilberta - choroba metaboliczna

Zespół Gilberta - choroba metaboliczna

Zespół Gilberta jest to choroba metaboliczna. Polega ona na zaburzeniu metabolizmu bilirubiny w wątrobie; jej zwiększonym występowaniu. Występuje ona u ponad pięciu procent populacji; szczególnie u mężczyzn. Pierwsze objawy tej choroby mogą pojawić się już w okresie pokwitania. Choroba nie wywołuje zaburzeń wątrobowych.

Zapalenie wsierdzia - diagnoza i leczenie

Zapalenie wsierdzia - diagnoza i leczenie

Zapalenie wsierdzia to choroba zapalna atakująca wsierdzie. Najbardziej znaną postacią jest infekcyjne zapalenie wsierdzia. Jej rozwój ma miejsce w obrębie zastawek, ale dotyka również jam serca oraz dużych naczyń krwionośnych. Choroba dotyczy ludzi przede wszystkim w wieku od około pięćdziesięciu lat do siedemdziesięciu i częściej zapadają na nią mężczyźni niż kobiety.

Tyfus plamisty - groźna choroba zakaźna

Tyfus plamisty - groźna choroba zakaźna

Tyfus plamisty jest to bakteryjna choroba, zaliczająca się także do grupy chorób zakaźnych. Jest przyczyną wielu światowych epidemii oraz bywa przyczyną śmierci dużej ilości osób. Wyróżnia się dwa jego rodzaje. Pierwszy to tyfus europejski, który jest najczęściej przenoszony przez wszy. Drugi rodzaj jest to tak zwany tyfus szczurzy, który jest przenoszony najczęściej przez pchły. Okres wylęgania trwa zazwyczaj do czternastu dni, a niewłaściwe jego leczenie może powodować straszne powikłania.

Szpiczak mnogi - nowotwór szpiku kostnego

Szpiczak mnogi - nowotwór szpiku kostnego

Szpiczak mnogi (choroba Kahlera) jest to nowotwór szpiku kostnego. Nowotwór ten wywodzi się z komórek plazmatycznych, komórki te ulegają zmianie i nazywane są komórkami szpiczakowymi. Immunoglobuliny, które wytwarzane są w organizmie nie spełniają swojego pierwotnego przeznaczenia. Szpiczak mnogi dotyka zazwyczaj osoby po pięćdziesiątym roku życia, częściej mężczyzn.

Skazy krwotoczne - skłonności do nadmiernego krwawienia

Skazy krwotoczne - skłonności do nadmiernego krwawienia

Skazy krwotoczne są skłonnościami do nadmiernego krwawienia w obrębie różnego rodzaju narządów i tkanek, które to mogą mieć charakter nabyty, lub być dziedziczone. Do choroby dochodzi w skutek uszkodzenia żył i tętnic, kiedy to krew wycieka na zewnątrz organizmu, lub do tkanek wewnętrznych.

Rumień zakaźny dotyka niemowląt i dzieci

Rumień zakaźny dotyka niemowląt i dzieci

Rumień zakaźny to ostra choroba wirusowa. Najczęstsi pacjenci, którzy na nią cierpią to niemowlęta i dzieci. Czas pełnego rozszerzania się choroby wynosi około dwóch tygodni. Do zakażenie dochodzi przez parwowirusa B19. Jest nazywana często „piatą chorobą”, dlatego że w dziewiętnastym wieku znajdowała się na piątym miejscu w chorobach z głównym objawem, jakim jest wysypka. Największa ilość zakażeń odbywa się w okresie wiosennym.