Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuChorobyDDA
rozwiń
Fot. Innershadows/iStockphoto

Ogólnie o chorobie

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) - jest to zespól cech osobowościowych charakterystycznych dla osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej. Trauma z dzieciństwa destrukcyjnie wpływa na relacje pacjenta z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi jest w bliskich relacjach. Pacjent interpretuje aktualnie wydarzenia przez pryzmat bolesnych doświadczeń.

Przyczyny

Do głównych przyczyn powstania syndromu DDA możemy zaliczać przede wszystkim:

 

 • - traumatyczne doświadczenia,
 • - chaos i nieprzewidywalność zdarzeń i zachowań dorosłych,
 • - życie w stresie,
 • - niezaspokajanie potrzeb i zaniedbania rozwojowe,
 • - poczucie odrzucenia, opuszczenia,
 • - przemoc domowa,
 • - nadużycia seksualne,
 • - brak spójnych norm i wartości,
 • - poczucie wstydu,
 • - lekceważenie i ośmieszanie w wychowaniu,
 • - brak bliskości.

 

 • Objawy


 • - strach przed zmianami,
 • - poczucie niskiej własnej wartości,
 • - samotność, izolacja,
 • - przeżywanie silnych lęków pomimo braku rzeczywistych zagrożeń,
 • - problemy w nawiązywaniu relacji z osobami cieszącymi się autorytetem
 • - lęk przed odrzuceniem,
 • - brak akceptacji siebie,
 • - problemy ze stworzeniem udanego związku oraz trwałej przyjaźni,
 • - ukrywanie emocji,
 • - silna potrzeba kontrolowania siebie i innych,
 • - trudności z określaniem celów życiowych,

Jeżeli wśród osób wychowywanych w rodzinach z problemami alkoholowymi zauważalne są objawy, korę utrudniają efektywne funkcjonowanie w życiu, warto zgłosić się do instytucji zajmującej się problemami DDA.

 

Leczenie

 

Leczenie Dorosłych Dzieci Alkoholików obejmuje pomoc psychologiczną, wykorzystującą najlepiej opracowane rozwiązania w tym zakresie:

- Terapia grupowa pozwala rozliczyć się z bolesnym dzieciństwem w taki sposób by nie wpływała negatywnie na obecne życie

- Terapia indywidualna skupia się na aktualnych problemach, pomaga w przeprowadzeniu konstruktywnych zmian w swoim zachowaniu.

- Uczestnictwo w mitingach DDA – spotkania w grupach wsparcia wzorowanych na programie 12 kroków AA. Spotkania wpływają na duchowy rozwój jednostki.

alkoholizm, dda, dorosłe dzieci alkoholików
Osoby czytające o DDA zainteresowały następujące choroby
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl