Money.plTechnologie dla biznesuDiety i żywienieCholesterol

Cholesterol to nic innego jak ograniczony związek chemiczny, tak zwany lipid, który pochodzi z grupy steroidów, zaliczany również jest do alkoholi. Ponadto jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, przy czym działają na nią stabilizująco i decydują o wielu własnościach.

 


Co ważniejsze cholesterol uznawany jest za prekursora licznych ważnych znaczących steroidów takich jak kwasy żółciowe lub hormony steroidowe. Obecne w osoczu krwi substancje lipidowe określa się również jako cholesterol. W ich skład między innymi wchodzi również cholesterol. Należy jednak podkreślić, że jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz pochodzi zarówno ze źródeł pokarmowych jak i biosyntezy.

 

Cholesterol stanowi substrat do syntezy wielu istotnych biologicznie cząsteczek:

  1. hormony płciowe,
  2. kortykosterydy,
  3. witamina D3 i jej metabolity,
  4. glikozydy nasercowe
  5. sitosterole,
  6. niektóre alkaloidy
  7. kwasy żółciowe

 

Cholesterol w organizmie człowieka występuje w tkankach i w osoczu krwi w postaci wolnej oraz w postaci zestryfikowanej długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.

zdrowie, odchudzanie, żywienie, cholesterol
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl