Money.plTechnologie dla biznesuDiety i żywienieSiatki centylowe

Fot. AlexRaths/iStockphoto

Siatki centylowe to inaczej tłumacząc wykresy danych, które opracowane zostały na podstawie , ogólnopolskich danych statystycznych. Mogą pomóc każdemu rodzicowi dowiedzieć się, czy jego dziecko rozwija się prawidłowo, w porównaniu z innymi.


Siatka centylowa to przede wszystkim jedna z bardziej popularnych metod oceny fizycznego rozwoju dzieci. Do najczęściej ocenianych należy przebieg wzrostu, przyboru masy ciała oraz przyrostu obwodu głowy.

 

Metoda polega na tym, że dane nanoszone są na dwie osie:

  1. oś pozioma - wiek dziecka
  2. oś pionowa - oceniany parametr.

Przez siatkę przebiega kilka krzywych, najwyżej biegnie linia 97. centyla, która oznacza, że u 97% dzieci oceniany parametr ma niższą wartość. Kolejne linie oznaczają 90., 75., 50. (mediana), 25., 10. i 3. centyl. Po nałożeniu danych na osie, z punktów na odpowiadających wartościom danych parametrów poprowadzone są proste prostopadłe do danej osi, zaznaczają miejsce ich przecięcia oraz określają jego położenie względem jednej z przechodzących przez siatkę krzywych.zdrowie, odchudzanie, żywienie, siatki centylowe
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl