Co z tą akcyzą?


Na wczorajszych obradach Sejmu miało miejsce odczytanie sprawozdania z Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

W Polsce do 31 października obowiązuje ustawa o zwolnieniu z akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych. Jednak dyrektywa unijna 2003/96/WE, może zmienić tą postać rzeczy. Dlatego też została stworzona nowelizacja do ustawy utrzymująca na kolejne 10 lat zwolnienie gazu z akcyzy. Nowelizacja trafiła ostatnio pod głosowanie Senatu, który to wniósł do niej dwie poprawki. Poprawki wprowadzają objęcie zwolnieniem z akcyzy gazów najniższej jakości. Czyli gazów podgrup Ln i Lm. Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu.

Jako pierwsza w tej sprawie wypowiadała się Platforma Obywatelska za pośrednictwem posła Marcina Święcickiego i zdecydowała poprzeć obie poprawki. Następny głoś zabrał poseł PIS Henryk Kowalczyk, uznał on poprawki Senatu za zasadne. Aczkolwiek wyraził żal, z powodu nie zgłoszenia przez Senat poprawki w sprawie utrzymania zerowej stawki akcyzy na gaz CNG. - Pragnę zauważyć, że jeszcze tak naprawdę do stanu idealnego tej ustawy brakuje tylko wprowadzenia stawki zerowej po 31 października na gaz CNG, ale tego niestety Senat nie wprowadził - powiedział. Poprawka taka była wcześniej zgłaszana w Sejmie przez posłów PIS. Jednak nie została przyjęta, a głównym powodem była nieobecność posłów PIS na sali obrad. Nie brali oni udziału w głosowaniu.

Temat gazu CNG podjął również poseł Ryszard Zbrzyzny z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Stwierdził, że pieniądze uzyskane z opodatkowania tego gazu w budżecie nic nie zmienią, a należałoby jednak promować gaz CNG do celów transportowych i utrzymać stawkę zerową na niego. - Oprócz tego, że to jest tańsze paliwo, to jest to także paliwo ekologiczne, a więc paliwo, które nie emituje tak dużych ilości dwutlenku węgla, o co przecież nam wszystkim chodzi, i jest mniej uciążliwe dla środowiska. Śmiem twierdzić, że w skali globalnej, gdybyśmy zrobili rachunek ekonomiczny, to te 110 mln nie jest dla nas interesem, jeśli chodzi o przychody budżetu państwa. Tak że poddaję pod rozwagę Wysokiej Izbie potrzebę powrotu, być może niebawem, do tego tematu i przygotowania stosownej nowelizacji ustawy, którą w tej chwili w procesie legislacyjnym mamy zakończoną - powiedział. Za poparciem poprawek wypowiedzieli się jeszcze Ruch Palikota i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Źródło: Sejm

Joanna Lipińska - Kaźmierska

energia, gaz, energetyka, cng, SLD, pis, sejm, senat, unia europejska, ustawa, nowelizacja, akcyza, psl, gazownictwo, ekologia, ochrona środowiska, informacje, poprawka, obrady, aktualności, ruch palikota, energia-pl.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie