Czy warto współspalać węgiel brunatny i kamienny?

Czy warto współspalać węgiel brunatny i kamienny?

Projekt stanowiska do współspalania węgla kamiennego i brunatnego w ciepłowni centralnej ECO w Opolu gotowy. Zatwierdzona dokumentacja trafiła do wykonawcy pionierskiej instalacji, która ma powstać jeszcze w tym roku.

Projekt badawczy realizuje Politechnika Wrocławska i ECO, które podpisały umowę na podwykonawstwo do umowy grantowej uczelni w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali współfinasowanego przez UE. Jest to jeden z elementów międzynarodowego projektu DRYLIG, w którym udział biorą jednostki badawcze z całej Europy.

- Projekt ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy węgiel brunatny, wraz z węglem kamiennym, może być efektywnie stosowany w celach energetycznych. Uzyskanie pozytywnych efektów może oznaczać ogromne oszczędności kosztów produkcji ciepła i przełożyć się wprost na jego końcową cenę dla odbiorców - mówi Wiesław Chmielowicz, prezes ECO SA.

W ramach realizacji projektu zakończono już etap projektowania dokumentacji budowy stanowiska badawczego w Kotle WP120, który znajduje się w ciepłowni centralnej ECO w Opolu przy ul. Harcerskiej 15. Zatwierdzona dokumentacja została przekazana do realizacji firmie, która całą instalację wykona.

- Stanowisko badawcze to dodatkowy element systemu nawęglania, czyli specjalny zespół taśmociągów, który pozwoli dodawać węgiel brunatny do już istniejącego systemu dostarczania paliwa do kotła. Połączenie paliw nastąpi w istniejącym młynie, w I etapie w proporcjach 10 proc. węgla brunatnego do 90 proc. węgla kamiennego, a docelowo przewiduje się zwiększenie udziału węgla brunatnego w proporcji 30 proc. do 70 proc. Takie parametry zostały założone w badaniu - tłumaczy Wiesław Chmielowicz. - Do końca grudnia br. instalacja ma być kompletna i zamontowana. Kocioł WP120 wtedy zostanie uzbrojony w aparaturę laboratoryjną i pomiarową do monitorowania wyników prowadzonych badań. Z głównego składu opału Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w minionym miesiącu wyruszył także transport węgla kamiennego do Uniwersytetu w Stuttgarcie.

- To właśnie naukowcy tej uczelni wraz z Politechniką Wrocławską opracowują technologię przyszłych badań. W zależności od parametrów węgla dostarczonego z ECO i węgla brunatnego, zostanie opracowana technologia mieszania tych paliw, jak też technologia dawkowana do kotła, aby uzyskać najlepszy efekt tych badań - mówi Wiesław Chmielowicz. - To opracowanie również ma powstać do końca grudnia. Wtedy też spodziewamy się dostawy węgla brunatnego, który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia badań.

Do przeprowadzenia badania konieczne jest spełnienie jeszcze jednego, ważnego warunku - musi być po prostu zimo. Kocioł WP120 jest bowiem uruchamiany w sytuacji, kiedy temperatura spada poniżej - 5 stopni Celsjusza, a prognozy zakładają utrzymanie ujemnych temperatur. To jedna z przyczyn, dla których realizacja programu została przewidziana aż do roku 2017.

- Chcąc uzyskać pełny obraz możliwości współspalania, badania powinny zostać przeprowadzone zarówno przy 50 proc. mocy pracy kotła i przy mocy maksymalnej. Mamy nadzieję, że uda się te wszystkie warunki uzyskać już tej zimy, gdyż naukowcy również potrzebują czasu na opracowanie wyników badań przeprowadzonych w ECO i innych zaproszonych do współpracy przy projekcie firmach z całej Europy - dodaje Wiesław Chmielowicz.

inwestycje, gospodarka, paliwa, przemysł, węgiel, wydobycie, innowacje, informacje, węgiel brunatny, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie