Emisja CO2. Rząd zmienia prawo i straszy karami

Emisja CO2. Rząd zmienia prawo i straszy karami

Fot. Marcopolo/Dreamstime
Ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową, które są wykorzystywane między innymi w sektorach chłodnictwa czy elektroenergetyce, przewidują przyjęte przez rząd założenia do projektu ustawy przygotowanego przez resort środowiska.


Jak wyjaśniło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, warstwa ozonowa występuje w górnych częściach atmosfery i w sposób naturalny chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Według CIR gazami najbardziej niszczącymi warstwę ozonową są freony i halony; występują one w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz instalacjach gaśniczych.

- Niszczenie warstwy ozonowej powoduje powstawanie tzw. dziury ozonowej. W efekcie ludzie, zwierzęta i rośliny są narażone na szkodliwe działanie promieni UV - podkreśliło CIR.

CIR zwróciło uwagę, że przygotowanie nowych regulacji było konieczne ze względu na rozporządzenia Komisji Europejskiej. - Zasadniczo przepisy rozporządzeń wspólnotowych i wykonawczych są stosowane bezpośrednio w państwach unijnych, jednak część z nich wymaga odzwierciedlenia w przepisach krajowych - dodano.

Zgodnie z regulacjami wspólnotowymi, szkodliwe emisje mają być ograniczane m.in. poprzez kontrolę szczelności urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających takie substancje i gazy.

Celem proponowanej przez rząd regulacji ma być wdrożenie wymogów unijnych, w tym m.in. określenie obowiązków podmiotów gospodarczych prowadzących działalność dotyczącą produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową. Regulacja ma określać ponadto sankcje za naruszenie przepisów dotyczących takich substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic.

CIR poinformowało, że podmioty wprowadzające do Polski produkty, urządzenia czy systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice, zawierające fluorowane gazy cieplarniane, będą musiały umieszczać na nich etykiety w języku polskim.

Przewidziano też utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. - Powinien on umożliwić identyfikację urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz ich operatorów, a także rodzaju i ilości substancji zubożającej warstwę ozonową - dodano.

Zgodnie z założeniami do projektu, personel obsługujący urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, pompy ciepła i systemy ochrony przeciwpożarowej, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane, będzie musiał posiadać odpowiedni certyfikat. Projekt przewiduje też certyfikat dla przedsiębiorstw. Obydwa mają być wydawane bezterminowo.

Projekt ustawy ma regulować ponadto kwestie sprawozdawczości w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Podmioty przywożące je do Polski oraz wywożące je z naszego kraju będą miały obowiązek przekazywania rocznych sprawozdań do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Zgodnie z projektem przestrzegania ustawy i rozporządzeń wspólnotowych mają kontrolować organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei organy celne mają przedkładać ministrowi środowiska sprawozdania o ilości zatrzymanej substancji zubożającej warstwę ozonową oraz terminie przekazania jej do unieszkodliwiania.

- W przypadkach naruszeń przepisów wspólnotowych i krajowych będą stosowane kary pieniężne. Mają się one mieścić w przedziale od 3 tys. zł (np. za nieprzekazanie sprawozdań lub ich kopii) do 30 tys. zł (np. za wydawanie certyfikatów bez spełnienia określonych wymogów) - podkreślono. Kary pieniężne ma wymierzać wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej.

Przyszła ustawa ma zastąpić regulację z 2004 r.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie
dlatego bób po....
178.37.247.* 2013-08-14 20:13
Kolejny wulkan na Kamczatce wyrzucił obłok gazu i popiołu na 6km w górę i nawet mandatu nie dostanie.Albo http://hisz.rsoe.hu/