Eurobarometr mierzy młodych

Już jutro wybory do Parlamentu Europejskiego. Przyszłość to młodość, dlatego w 28 państwach członkowskich PE przeprowadził w związku z nimi sondaż wśród młodych Europejczyków. Spora część z nich (74%) podejmuje na co dzień działania w celu ochrony środowiska i przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, między innymi sortując regularnie odpady.

Badanie opinii przeprowadzono wśród osób w przedziale wiekowym 16-30 lat. Nawiązano w nim do pięciu głównych zagadnień zorganizowanego w maju Europejskiego Spotkania Młodzieży 2014. Zagadnienia dotyczyły kwestii: młodzież i zatrudnienie, rewolucja cyfrowa, przyszłość UE, zrównoważony rozwój i wartości europejskie.

Młodzież i zatrudnienie

Ponad połowa młodych Europejczyków (57%) ma wrażenie, że w ich kraju młodzież została zmarginalizowana i wykluczona z życia gospodarczego i społecznego w wyniku kryzysu. Choć zdecydowana większość (55% w stosunku do 45%) sądzi, że systemy kształcenia i szkolenia w ich kraju są dobrze dostosowane do rynków pracy, odczucia różnią się znacznie między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Ponad czterech z dziesięciu Europejczyków (43%) wyraziło chęć pracy, nauki lub szkolenia w innym państwie członkowskim, a ponad 1/4 (26%) czuje się zmuszona z powodu kryzysu poszukiwać pracy lub studiować w innym państwie UE. Młodzi nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do przedsiębiorczości: ponad połowa (52%) zupełnie nie jest zainteresowana rozpoczęciem własnej działalności.

Rewolucja cyfrowa

Sektor cyfrowy nie jest zbyt atrakcyjną ścieżką kariery dla młodych ludzi, choć oczekują oni, że powstanie tam sporo miejsc pracy w nadchodzących latach.

Chociaż na potęgę korzystają z internetu i sieci społecznościowych, nie zgadzają się co do roli tych narzędzi w demokracji: 46% respondentów sądzi, że służą one postępowi, a 41% postrzega je za zagrożenie.

Przyszłość Unii

Siedmiu na dziesięciu młodych Europejczyków (70%) uważa, iż członkostwo ich kraju w UE jest silnym atutem w kontekście globalizacji.

Ponadto głosowanie w wyborach europejskich jest ich zdaniem najlepszym sposobem partycypacji w życiu publicznym UE (44%), nawet przed indywidualną pomocą najbardziej potrzebującym (35%).

Rozwój zrównoważony

Spora część młodych Europejczyków (74%) podejmuje na co dzień działania w celu ochrony środowiska i przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, między innymi sortując regularnie odpady.

Rozwój energii ze źródeł odnawialnych jest postrzegany jako najskuteczniejszy sposób zapewnienia niezależności energetycznej Unii (71%).

Wartości europejskie

Zdaniem młodych ludzi Parlament powinien przede wszystkim zajmować się ochroną praw człowieka (51%), zachowaniem wolności wypowiedzi (41%) i zapewnieniem równości płci (40%). 57% respondentów sądzi, że ich pokolenie doczeka rzeczywistej równości płci, jednak 42% jest przeciwnego zdania.

m.beslerzewska@energiamax.pl

energia, energetyka, ue, gospodarka, unia europejska, edukacja, ekologia, młodzież, ochrona środowiska, energia elektryczna, eurobarometr, energia odnawialna, eko, snodaż, aktualności, zrównoważony rozwój, opinia publiczna, energia i ekologia - energetyka, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie