Kolejna umowa na modernizację Elektrowni Turów

Kolejna umowa na modernizację Elektrowni Turów

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Polimex Energetyka podpisały umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi ponad 417 mln zł.

Fot.: GIOŚ

Modernizacja kotłów CFB-670 jest elementem projektu modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Celem tego projektu jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, a w szczególności wyeliminowanie postojów awaryjnych, które miały największy wpływ na dyspozycyjność bloków energetycznych 1-3, dostosowanie jednostek wytwórczych do wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Modernizacja kotłów będzie obejmowała m.in.: część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i kanały spalin, układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów, inne systemy pomocnicze oraz modernizację systemów elektrycznych i AKPiA. Wartość umowy z Polimex Energetyka wynosi 417 635 000 zł brutto. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w drugim kwartale 2017 roku.

- Konsekwentnie modernizujemy posiadane aktywa wytwórcze, tak by było one przystosowane do sukcesywnie zaostrzanych norm środowiskowych. Przeprowadzenie modernizacji bloków 1-3 umożliwi dalszą i bezpieczną pracę Elektrowni Turów. Doprowadzi także do pełnego wykorzystania zasobów węgla brunatnego z turoszowskiej kopalni, zapewniając tym samym stabilne miejsca pracy w całym kompleksie energetycznym - mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Budowa nowoczesnych jednostek wytwórczych, jak również kompleksowe modernizacje istniejących bloków, znacząco poprawiają energetyczną efektywność polskich elektrowni. Podpisanie umowy z Grupą PGE jest dla nas ważne, współpracujemy wspólnie przy projekcie budowy dwóch bloków energetycznych w Opolu, a teraz nasza współpraca zostanie rozszerzona o projekt w Turowie - mówi Joanna Makowiecka-Gaca, prezes zarządu Polimex-Mostostal.

energia, inwestycje, energetyka, gospodarka, przemysł, elektrownia turów, energia elektryczna, innowacje, informacje, pge, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energia konwencjonalna, energiamax.pl, polimex energetyka
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie