Kombinacja pestycydów utrudnia pszczołom naukę nowych informacji

Kombinacja pestycydów utrudnia pszczołom naukę nowych informacji

Fot. sxc/cc/walker M

Dwa nowe badania potwierdziły zły wpływ popularnych w rolnictwie pestycydów na zdolność pszczół do uczenia się nowych informacji, np. do kojarzenia wyglądu kwiatu z nagrodą w postaci nektaru.

Wykorzystywane w badaniach pestycydy miały stężenie takie, w jakim pojawiają się w środowisku. Okazało się, że mogą wpływać na obecne w mózgach pszczół obwody nerwowe, które są niezbędne do przyswajania nowych informacji. Naukowcy stwierdzili również, że pszczoły narażone na kontakt z kombinacją tych pestycydów uczyły się nowych informacji wolniej lub zupełnie zapominały informacje wcześniej wyuczone, np. skojarzenia pomiędzy zapachem kwiatów a nagrodą w postaci nektaru.

Wpływ dwóch popularnych pestycydów na mózgi pszczół - neonikotynoidów (często stosowanych w rolnictwie) oraz kumafosu, stosowanego w preparacie do zwalczania warrozy (wywoływanej przez roztocza choroby czerwi i dorosłych pszczół miodnych) - zbadali publikujący w Nature Communications dr Christopher Connolly z University of Dundee i jego współpracownicy.

W trakcie doświadczenia w laboratorium naukowcy potraktowali pestycydami pszczoły, które nigdy wcześniej nie miały z nimi kontaktu. Pszczoły karmiono roztworem wody i cukru z dodatkiem pestycydów w takiej ilości, z jaką owady te mogą się zetknąć w środowisku, gdy poszukują nektaru. Później badano aktywność pszczelich zwojów mózgowych. Jak się okazało, oba rodzaje pestycydów działają na ten sam obszar mózgu (który uczestniczy w procesach związanych z uczeniem się), upośledzając jego funkcję. Efekt był silniejszy, jeśli obu środków użyto jednocześnie.

Już wcześniej dr Geraldine Wright i dr Sally Williamson z Newcastle University stwierdziły, że kombinacja tych samych pestycydów wpływa na procesy związane z uczeniem się i pamięć u pszczół. Z ich pracy wynika, że kiedy pszczoły przez cztery dni były narażone na kontakt z kombinacją tych pestycydów, niemal jedna trzecia albo nie była w stanie przyswajać nowych informacji, albo uzyskiwała słabe wyniki w badaniach pamięci.

Jak podkreśla dr Wright, podczas zapylania kwiatów i żerowania, owady przejawiają wyrafinowane rodzaje zachowań. Dzięki nim mogą się uczyć nowości i zapamiętywać te cechy kwiatów, które później ułatwią im znalezienie nektaru. Zaburzenie tych funkcji może oznaczać poważne konsekwencje dla przetrwania całej pszczelej kolonii, ponieważ pszczoły, które nie są w stanie się uczyć, nie znajdą też pokarmu.

Autorzy obu prac wyrażają niepokój i podkreślają, że oba pestycydy działają na tę samą część zwojów mózgowych owadów, i że mogą zaszkodzić gatunkom zupełnie innym, niż te, dla zwalczania których je opracowano. Badacze dodają, że ryzyko może wzrastać wskutek kontaktu z kombinacją wspomnianych pestycydów.

ekologia, pszczoły, pestycydy
PAP
Czytaj także
Polecane galerie