Nowe granice Karkonoskiego Parku Narodowego

Nowe granice Karkonoskiego Parku Narodowego

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe granice Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego powierzchnia zwiększy się o ponad 370 ha.

Ministerstwo Środowiska

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego w granice Parku zostaną włączone grunty będące własnością Skarbu Państwa, a obecnie w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położone pomiędzy górą Chojnik a głównym kompleksem Parku. Ochroną zostaną objęte cenne lasy liściaste ze znacznymi fragmentami dobrze zachowanych siedlisk przyrodniczych kwaśnej buczyny górskiej oraz żyznej buczyny sudeckiej. Po wejściu w życie rozporządzenia powierzchnia Parku będzie wynosiła ponad 5951 ha.

Ponadto w granice Karkonoskiego Parku Narodowego zostanie włączona nieruchomość przekazana na rzecz Parku przez miasto Jelenia Góra. W budynkach znajdujących się na tej działce powstaje Centrum Muzealno-Edukacyjne, które będzie dostępne zarówno dla społeczności lokalnych, jak i turystów odwiedzających Park. Stworzy to również szansę rozwoju tej części miasta, dzięki funkcjonowaniu atrakcji turystycznej, jaką niewątpliwie będzie Centrum.

inwestycje, gospodarka, ekologia, ochrona środowiska, innowacje, informacje, ministerstwo środowiska, eko, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie