Orlen inwestuje w Kanadzie

Spółka TriOil będąca własnością Grupy Orlen zawarła umowę w celu przejęcia kanadyjskiej spółki Birchill Exploration Limited Partnership.

Nowe aktywa

Dzięki finalizacji transakcji Orlen podwoi swój łączny potencjał wydobywczy w Kanadzie. - Przejęcie spółki TriOil w ubiegłym roku otworzyło nam drogę do dalszego rozwoju działalności poszukiwawczej i wydobywczej Grupy Orlen w Ameryce Północnej. Podpisanie umowy, która rozpoczyna proces nabycia dodatkowych aktywów, wpisuje się w założenia strategii Koncernu w segmencie wydobycia. Właśnie poprzez dywersyfikację i zwiększenie potencjału wydobywczego staramy się podnosić wartość naszej Grupy. Jednocześnie kontynuujemy prace poszukiwawcze gazu i ropy z łupków w Polsce. Wykonaliśmy już 10 odwiertów poszukiwawczych na naszych koncesjach łupkowych w tym 7 pionowych i 3 poziome oraz 2 pełne zabiegi szczelinowania. Planujemy także wykonanie czwartego już odcinka poziomego na koncesji Wierzbica oraz przeprowadzenie w sierpniu kolejnego szczelinowania hydraulicznego - wyjaśnił Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen.

Strategia PKN Orlen

Transakcja ta jest częścią strategii PKN Orlen na lata 2013-2017, która zakłada rozwój segmentu upstream między innymi poprzez dywersyfikację portfela aktywów Grupy Kapitałowej na świecie. - Na ten cel Koncern zaalokował środki w wysokości 2,7 mld PLN. Dokonywane przez ORLEN akwizycje nie ograniczają środków przeznaczonych na działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce, w tym w zakresie złóż niekonwencjonalnych. Suma inwestycji w segment poszukiwań i wydobycia w ciągu nadchodzących lat, zgodnie z założeniami strategii, wynieść może do 5,1 mld zł - podaje Orlen w komunikacie.

Joanna Lipińska-Kaźmierska

j.lipinska-kazmierska@energiamax.pl

gaz, inwestycje, orlen, gospodarka, paliwa, przemysł, wydobycie, innowacje, informacje, kanada, aktualności, gaz łupkowy, orlen upstream, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, trioil, energiamax.pl, birchill exploration limited partnership
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie