PE chce mniejszej zależności od rosyjskiego gazu

PE chce mniejszej zależności od rosyjskiego gazu

Parlament zwraca się do Rady i państw członkowskich UE o zmniejszanie unijnej zależności od rosyjskiego gazu oraz o nałożenie na Rosję kolejnych sankcji, włączając w to sektory: gospodarczy, energetyczny i finansowy oraz wzywa do wprowadzenia zbiorowego zakazu eksportu broni do Rosji.

Jak informuje Parlament europejski, w przyjętej rezolucji 497 głosami za, z 121 głosami przeciw, przy 21 wstrzymujących się od głosu, posłowie przychylnie ocenili 15 - punktowy plan pokojowy przygotowany przez prezydenta Ukrainy, który zawiera plany zawieszenia broni, stworzenie drogi odwrotu rosyjskim najemnikom oraz amnestię dla tych, którzy nie popełnili "poważnych przestępstw".

Parlament potępił przerwanie czerwcowego zawieszenia broni przez prorosyjskich rebeliantów oraz rosyjskich najemników. Wzywa też Rosję to wsparcia planu pokojowego, wycofania swojego wojska z granicy z Ukrainą oraz zmuszenia rebeliantów do respektowania zawieszenia broni, złożenia uzbrojenia oraz wycofania się przez oferowane im drogi odwrotu. Posłowie domagają się także natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników, zwłaszcza oficer ukraińskich sił powietrznych Nadji Sawczenko, która jest przetrzymywana w Rosji.

Parlament zwraca się do Rady i państw członkowskich UE o zmniejszanie unijnej zależności od rosyjskiego gazu oraz o nałożenie na Rosję kolejnych sankcji, włączając w to sektory: gospodarczy, energetyczny i finansowy oraz wzywa do wprowadzenia zbiorowego zakazu eksportu broni do Rosji.

Państwa członkowskie UE powinny zwracać się jednogłośnie do rządu rosyjskiego w sprawie kryzysu na Ukrainie, stwierdzili posłowie, ubolewając nad tym, że niektóre z państw "pokazują brak jedności" na tym polu. Parlament wezwał państwa członkowskie do pomocy Ukrainie w zabezpieczeniu dostaw gazu poprzez przepływy gazu z państw sąsiadujących z UE, podając za przykład Słowacje, która podpisała umowę z Ukrainą w tej sprawie.

UE powinna ułatwić porozumienie pozwalające Ukrainie płacić konkurencyjną cenę za gaz i potępić polityczne użycie dostępu do zasobów przez Rosję. Zachowanie takie podważa zaufanie do Rosji, jako do partnera handlowego, stwierdzono w tekście.

m.beslerzewska@energiamax.pl

Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie