PGE wybuduje pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce

PGE wybuduje pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce

Warszawa i Poznań - to dwa miasta, w których staną dwie demonstracyjne stacje tankowania wodoru (HRS) dla samochodów osobowych i autobusów. To efekt zainicjowanej właśnie współpracy pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną oraz Instytutem Transportu Samochodowego w zakresie powołania i promocji europejskiego konsorcjum badawczego w obszarze wykorzystania wodoru jako paliwa w transporcie drogowym.

Projekt, do którego przystąpiła Grupa PGE, jest kontynuacją szerszego, europejskiego projektu HIT - 2 - Corridors, którego stroną jest Instytut Transportu Samochodowego. Celem HIT - 2 - Corridors jest stworzenie oraz późniejsza integracja europejskiej sieci infrastrukturalnej służącej wykorzystaniu wodoru jako paliwa w transporcie drogowym i tym samym popularyzacja długodystansowych podróży samochodami osobowymi wykorzystującymi ogniwa paliwowe. Wyniki projektu będą analizowane i upowszechniane w krajach europejskich, a jednym z elementów promujących efekty ich pracy będą przejazdy samochodami zasilanymi wodorem na trasach, wzdłuż których rozmieszczone będą stacje tankowania tego paliwa. Podpisując list intencyjny z ITS Grupa PGE zaangażowała się we współpracę mającą na celu ustawienie dwóch takich demonstracyjnych stacji w Polsce. Na miejsce stacji tankowania wodorem wybrano Warszawę i Poznań, czyli miasta mieszczące się w korytarzu transportowym TEN-T, który łączy kraje bałtyckie z Europą Zachodnią (zgodnie z ustaleniami polskiej części projektu HIT-2-Corridors).

- Dziś trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić, która z alternatywnych technologii zasilania pojazdów okaże się technologią przyszłości, dlatego PGE analizuje i jest zainteresowana zdobywaniem doświadczeń zarówno jeśli chodzi o napędzanie pojazdów energią elektryczną, jak i wodorem wykorzystywanym w ogniwach paliwowych do wytworzenia energii napędzającej silnik elektryczny - mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Zasilanie samochodów wodorem na obecnym etapie rozwoju wydaje się mieć szereg zalet - przede wszystkim pojazdem zatankowanym wodorem przejechać można nawet 600 km, czyli zdecydowanie więcej niż samochodem elektrycznym, a samo tankowanie trwa bardzo krótko, nie przekraczając kilku minut.

- Uwzględniając ponadto fakt, że wodór możemy pozyskać w procesie elektrolizy w naszych elektrowniach, docelowo tych opartych o odnawialne źródła energii, ta technologia napędzania pojazdów jest dla nas szczególnie interesująca - mówi Marek Woszczyk. Grupa Kapitałowa PGE umieściła innowacyjność w centralnym miejscu opublikowanej w zeszłym roku strategii biznesowej na lata 2014-2020 i jest ona elementem łączącym wszystkie strategiczne cele przedsiębiorstwa. Zgodnie z jej założeniami do 2020 roku PGE planuje przeznaczyć
min. 1,5 proc. skonsolidowanego zysku netto rocznie na działalność badawczo-rozwojową, korzystając jednocześnie ze źródeł pomocy publicznej - zarówno na poziomie polskim, jak i Unii Europejskiej. Dla zwiększenia efektywności realizacji projektów badawczo-rozwojowych, PGE współpracuje z innymi polskimi spółkami sektora energetycznego, a także z innymi partnerami zewnętrznymi z Polski i z zagranicy, których wiedza i doświadczenie stanowią uzupełnienie kompetencji PGE, tym samym pozwalając na osiągnięcie efektu synergii.

inwestycje, gospodarka, paliwa, przemysł, wydobycie, innowacje, informacje, pge, aktualności, wodór, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie