PGNiG TERMIKA wybuduje nowy blok na Żeraniu

PGNiG TERMIKA wybuduje nowy blok na Żeraniu

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG TERMIKA wydało 13 listopada br. zgodę na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.

Fot.: Wojciech Domagała

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego, część kotłów węglowych na Żeraniu zostanie wycofana z eksploatacji. Nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50 procent. Blok wyposażony będzie w jedną turbinę gazową z kotłem odzyskowym oraz jedną turbinę parową. Jednostka o mocy zainstalowanej około 450 MWe będzie zużywała corocznie ponad 0,6 mld mÂł gazu ziemnego.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Przetarg zostanie ogłoszony do końca listopada br. Planowany termin oddania bloku do eksploatacji to przełom 2018/2019 roku.

Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie