PKP Cargo osiągnęło dobre wyniki w lutym

PKP Cargo osiągnęło dobre wyniki w lutym

Odbicie na rynku przewozów węgla i zwiększenie wolumenu transportowanych kruszyw przyczyniło się do dobrych wyników przewozowych Grupy PKP CARGO w lutym. Spółka przewiozła łącznie 7,5 mln ton ładunków, co przełożyło się na wzrost udziału rynkowego o ponad 3 pkt proc. do poziomu 49,2 proc. Podobnie jak w styczniu, silną dynamikę wzrostu, tym razem o 8 proc. w ujęciu rocznym, PKP CARGO odnotowało w segmencie przewozów intermodalnych.

PKP Cargo

Z danych GUS wynika, że pod względem masy rynek skurczył się w lutym o 1,4 mln ton w ujęciu rocznym. Natomiast pod względem wykonanej pracy przewozowej rynek zwiększył się o 2,4 proc. do 3,6 mld tonokilometrów. W tym czasie Grupa PKP CARGO zwiększyła prace przewozową do 2 mld tonokilometrów, dzięki czemu jej udział rynkowy utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie 56,8 proc. Na przewozy PKP CARGO wciąż negatywnie oddziałuje sytuacja na Ukrainie. Widać to w wynikach przewozowych transportowanych stamtąd wcześniej metali.Widocznej poprawie w lutym uległa natomiast sytuacja na rynku transportu węgla, w szczególności w relacjach portowych. Ponadto od lutego PKP CARGO samodzielnie realizuje m.in. przewozy polskiego węgla do Niemiec. Istotnym czynnikiem poprawy wyników jest także rozpoczęcie sezonu zwiększonych przewozów kruszyw.

Podtrzymana została pozytywna tendencja w przewozach kontenerów - w styczniu PKP CARGO zwiększyło przewozy intermodalne w ujęciu rocznym o 8 proc. To efekt nowych umów i wprowadzonych produktów. Przykładowo, od kilku miesięcy działa uruchomiony przez PKP CARGO pociąg operatorski (regularne połączenie), kursujący między Franowem a portem w Gdańsku. Obecnie w tygodniu kursuje pięć takich pociągów. - Nasza strategia działania przynosi efekty. Wzrost udziału o 3 punkty procentowe na pełnym wyzwań rynku potwierdza, że PKP CARGO dysponuje unikalnym know-how i zasobami taborowymi dostosowanymi do potrzeb i wymagań naszych Klientów - mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. - W lutym odżył transport węgla, ruszyły też przewozy kruszyw. Szczególnie cieszą nas dane o dynamice wzrostu intermodalu, świadczące o dobrym przyjęciu przez klientów nowych rozwiązań, takich jak pociąg operatorski. Pracujemy nad nowymi produktami, które pozwolą Grupie PKP CARGO systematycznie umacniać pozycję w tym najbardziej perspektywicznym segmencie rynku - dodaje Jacek Neska.

inwestycje, ue, gospodarka, unia europejska, przemysł, węgiel, przewozy, transport, pkp cargo, innowacje, informacje, przewoźnik, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, transport intermodalny, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie