Polska energetyka bezpieczna - racjonalne porozumienie

Polska energetyka bezpieczna - racjonalne porozumienie

Fot. ajok/cc/flickr
Komentarz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej do ustaleń szczytu Rady Europejskiej w sprawie "Pakietu klimatyczno-energetycznego 2030".
  • Rada Europejska podczas ostatniego szczytu(23-24.10) przyjęła konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
  • Ustalenia pozwolą polskiej gospodarce na zachowanie konkurencyjnejpozycji oraz racjonalizację kosztów związanych z przejściem na niskoemisyjną gospodarkę.
  • Polska wynegocjowała mechanizmy kompensujące koszty proponowanych regulacji.

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z satysfakcją przyjął ustalenia szczytu w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. Decyzje te pozwolą Polsce na obniżanie emisji CO2 bez istotnego wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki.

- Polskim negocjatorom udało się przeforsować prawo do odtworzenia systemu bezpłatnych uprawnień dla energetyki oraz dodatkowo powołać fundusz modernizacyjny. Polski sektor dzięki temu będzie w stanie niwelować wpływ nowych regulacji na ceny energii elektrycznej - powiedział Marek Woszczyk, Prezes PKEE, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PKEE wielokrotnie podkreślał, iż przyjęcie celów bez mechanizmów kompensacyjnych dla polskiej energetyki będzie miało katastrofalne skutki dla PKB kraju oraz rynku pracy.Przyjęte dzisiaj mechanizmy kompensacyjne pozwalają na zmniejszenie wpływu nowych regulacji na gospodarkę Polski oraz ceny energii dla przemysłu i gospodarstw domowych.

Polska, wedle szacunków,otrzyma między innymi ok. 280 mln darmowych przydziałów do emisji CO2. Umożliwi to minimalizację wpływu nowych regulacji na ceny energii dla przemysłui gospodarstw domowych.

Dodatkowo powstanie fundusz modernizacyjny dla energetyki, finansowany z rezerwy uprawnień do emisji UE. Środkiz tego funduszu otrzyma Polska na potrzeby modernizacyjne oraz poprawę efektywności energetycznej polskiej energetyki. Decyzje o przyznaniu środków maja należeć do państw członkowskich oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Na dalszym etapie uzgodnień należy zwrócić uwagę, aby szczegółowe postanowienia w zakresie metodologii i mechanizmu przydziału darmowych CO2 energetyce były korzystne dla sektora.

Warto także doprecyzować rolę państw członkowskich i EBI w ustalaniu projektów do sfinansowania z funduszu modernizacyjnego - ponieważ będzie to miało wpływ na sytuację rynkową.

Czytaj więcej w Money.pl
Przyszłość UE w cieniu drugiego pakietu klimatycznego
23-24 października 2014 r. zbiera się w Brukseli Rada Europejska, aby zaakceptować pakiet klimatyczny UE na lata 2020- 2030 r.
Polityka energetyczna Polski - konsultacje
Ponad 200 opinii i sugestii zgłosiły podmioty sektora energetycznego, organizacje gospodarcze, środowiska akademickie, fundacje i stowarzyszenia oraz obywatele w toku wstępnych konsultacji "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku".
Badanie opinii: 70% Polaków chce polityki energetycznej opartej na OZE
Wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IPSOS

 

Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie
2014-10-27 08:33 Bywalec forum
Uratowano energetykę za cenę hut stali i innych z przemysłu wysoko energo chłonnego jak np. azoty. I teraz będą opowiadać bajki o sukcesie który nim nie jest!!!!