Powstała baza danych o zasobach przyrodniczych woj. śląskiego

Powstała baza danych o zasobach przyrodniczych woj. śląskiego

Fot. sxc/cc/chelsea

Bazę danych o zasobach przyrodniczych województwa śląskiego opracowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - poinformowano we wtorek na konferencji prasowej w Katowicach.

Celem projektu, który rozpoczął się w 2011 roku, była budowa bazy danych o zasobach przyrodniczych woj. śląskiego oraz stworzenie ogólnodostępnej internetowej platformy zawierającej zebrane przez naukowców informacje. Wyniki ich prac zostaną wkrótce opublikowane w internecie.

"Baza będzie przydatna nie tylko do celów naukowych, edukacyjnych, ale również potrzebna w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym regionu przez administrację samorządową bądź inne instytucje" - powiedziała dziennikarzom koordynatorka projektu prof. Barbara Tokarska-Guzik z Uniwersytetu Śląskiego.

Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Jerzy Parusel poinformował, że opracowana baza danych to początek gromadzenia wiedzy o przyrodzie Śląska. Dodał, że dzięki niej będzie można dowiedzieć się m.in. o biologii danego gatunku roślin i zwierząt, ich miejscach siedliskowych, jak również o reakcjach przyrody na zmiany klimatyczne oraz oddziaływanie człowieka.

W internetowej bazie zgromadzone zostaną dane o różnorodności biologicznej regionu, w tym m.in. siedliskach przyrodniczych i zbiorowiskach roślinnych, wybranych grupach zwierząt bezkręgowych i kręgowców, ostojach przyrody ożywionej, korytarzach migracyjnych zwierząt.

Znajdą się w niej także informacje o geostanowiskach, czyli obiektach przyrody nieożywionej wyróżniających się w otaczającym krajobrazie, w tym m.in. informacje o głazach narzutowych, wapiennych i piaskowcowych ostańcach, jaskiniach, źródłach i wywierzyskach, przełomowych dolinach rzecznych.

Dr Ryszard Chybiorz z Uniwersytetu Śląskiego dodał, że znajdą się tam także informacje dotyczące ochrony środowiska, ścieżek dydaktycznych. Część tych informacji jest adresowana głównie do naukowców, niektóre z nich mają jednak charakter popularno-naukowy.

Zastępca dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic powiedziała, że projekt został zakończony; obecnie trwają prace nad konfiguracją danych, które wkrótce zostaną udostępnione w internecie.

Większość zebranych informacji zostanie opublikowana na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), zw. geoportalem woj. śląskiego.

W projekt "Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, Biogeo-Silesia ORSIP" zaangażowani byli pracownicy Wydziału o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Koszt projektu to prawie 4 mln zł; został on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. (PAP)

akp/ ktp/ pz/

biologia, uczelnie, różne
PAP
Czytaj także
Polecane galerie