Prezes PKP CARGO przyjął delegację związkowców

Prezes PKP CARGO przyjął delegację związkowców

Adam Purwin, prezes PKP CARGO, przyjął delegację liderów związkowych podczas pikiety zorganizowanej przez związki zawodowe przed siedzibą PKP CARGO. Związkowcy przekazali postulaty, a Adam Purwin wręczył im "Kodeks Etyki Grupy PKP". W czwartkowej pikiecie wzięło udział ok. 80 osób, które przez godzinę protestowały przed siedzibą główną PKP CARGO w Warszawie.

Na spotkanie z prezesem w siedzibie przybyła delegacja liderów związkowych, która wręczyła postulaty prezesowi Adamowi Purwinowi. Prezes przyjmując postulaty, wręczył jednocześnie liderom związkowym "Kodeks Etyki Grupy PKP". - Związki zawodowe muszą podjąć trud oczyszczenia własnych szeregów z patologii - powiedział Adam Purwin - Dziś przewodniczącym komisji zakładowej Solidarności w Zakładzie Południowym jest zwolniony przez nas dyscyplinarnie Józef W., przeciwko któremu w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu znajduje się akt oskarżenia o dokonanie oszustwa na szkodę PKP CARGO - dodał. Józef W., jeden z najważniejszych liderów Solidarności w Zakładzie Południowym spółki, ponad rok temu został zwolniony w trybie dyscyplinarnym z pracy w PKP CARGO za wykryte liczne nieprawidłowości (zwolniony został za nieobecność w pracy i fałszowanie kart pracy). PKP CARGO złożyło zawiadomienie do prokuratury w kilku sprawach dotyczących jego wieloletniej pracy. Obecnie w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu znajduje się akt oskarżenia przeciwko Józefowi W. o dokonanie oszustwa przeciwko PKP CARGO, polegającego na przywłaszczeniu mienia. W kolejnych trzech sprawach toczy się postępowanie przed Prokuraturą Rejonową. Pierwsze dwie dotyczą oszustwa związanego ze świadczeniem pracy oraz fałszowaniem: kart pracy i zaświadczeń lekarskich. Trzecia, będąca przedmiotem badania prokuratury, dotyczy składania fałszywych zeznań przez Józefa W. dotyczących jego rzekomej obecności w pracy oraz narażenie na niebezpieczeństwo spowodowania katastrofy.

Wręczony w czwartek "Kodeks Etyki Grupy PKP" to obowiązujący zbiór norm etycznych, które zostały wprowadzone w spółkach Grupy PKP. Są to zasady i wartości, jakim powinni się kierować pracownicy spółek. Postulaty podnoszone podczas czwartkowej pikiety są tożsame z tymi, których dotyczy rozpoczęty 3 listopada spór zbiorowy między zarządem a związkami zawodowymi. Spór ten dotyczy przede wszystkim postulatów płacowych, w tym m.in. wypłaty po 1000 zł na każdego zatrudnionego z okazji Święta Kolejarza. Pozostałe żądania związków zawodowych, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, ponieważ nie dotyczą kwestii ujętych w tej ustawie (m.in. warunków pracy i płacy). Żądania te obejmują m.in. ustanowienie przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek zależnych Grupy i wstrzymania zmian organizacyjnych w PKP CARGO. Zgodnie z prawem trwający spór zbiorowy jest obecnie w fazie rokowań.

W kwietniu tego roku w PKP CARGO zakończył się poprzedni spór zbiorowy, który trwał od czerwca 2013 roku. Na mocy zawartego wówczas porozumienia, w sierpniu br. ponad 20 tys. pracowników otrzymało podwyżki oraz premie. Dodatkowo, 95 proc. pracowników PKP CARGO obejmują wieloletnie gwarancje zatrudnienia, wynikające z zawartego w 2013 roku Paktu Gwarancji Pracowniczych. W myśl postanowień tego Paktu, ponad 20 tys. pracowników otrzymało również akcje pracownicze i w ramach tzw. premii prywatyzacyjnej jest akcjonariuszami Spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł (jest uzależniona od kursu akcji PKP CARGO na GPW).

inwestycje, gospodarka, przemysł, transport, pkp cargo, związki zawodowe, innowacje, informacje, spór zbiorowy, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie