Prezydent podpisał nowelę Prawa energetycznego

Prezydent podpisał nowelę Prawa energetycznego

Fot. Reporter
Rozdział właścicielski przesyłu i obrotu gazem, obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę czy ulgi dla przemysłu energochłonnego - to najważniejsze założenia nowelizacji Prawa energetycznego, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Zmiany mają doprowadzić do wycofania skarg skierowanych przeciw Polsce przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi o niepełne wdrożenie przez Polskę wymogów dyrektyw dotyczących wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej. Najważniejsze zastrzeżenia KE w kwestii rynków energii elektrycznej i gazu dotyczą zbyt małego stopnia ich liberalizacji. W swoich pozwach KE domaga się kar finansowych.

Jednym z najważniejszych zapisów znowelizowanej ustawy było wprowadzenie tzw. obliga gazowego, czyli obowiązku sprzedaży przez firmy obracające gazem określonej części surowca za pośrednictwem giełdy. Posłowie chcieli początkowo (za rekomendacją resortu gospodarki), by od wejścia ustawy w życie do końca 2013 r. obligo wynosiło 30 proc., w pierwszej połowie 2014 r. - 50 proc., a od 1 lipca 2014 r. - 70 proc. całej ilości sprzedaży.

Po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu, maksymalne obligo ma wynosić 55 proc. i będzie obowiązywało od 1 stycznia 2015 r. Przez cały 2014 r. obligo ma wynosić 40 proc., a do końca 2013 r. - 30 proc.

W czerwcu KE pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za regulowane ceny gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Prezes URE deklarował wcześniej, że tempo liberalizacji kolejnych segmentów rynku - czego żąda KE - uzależnia od wprowadzenia obliga i rozwoju giełdowego obrotu gazem.

Nowelizacja wprowadza też m.in. definicję odbiorcy wrażliwego, który może liczyć na dofinansowanie kosztów zakupu energii. Definiuje odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej jako osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a odbiorcę wrażliwego gazu jako osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału.

Status odbiorcy wrażliwego uprawnia do otrzymania - na jego wniosek - od gminy dodatku energetycznego, nie więcej jednak niż 30 proc. pewnego limitu, wyliczanego na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej, średniej jej ceny i liczby osób w gospodarstwie domowym. Limit wysokości dodatku ogłasza co roku minister gospodarki.

Nowelizacja wprowadza też pewne ulgi dla odbiorców przemysłowych, zużywających do produkcji duże ilości energii elektrycznej - ponad 100 GWh rocznie. W zależności od udziału kosztów energii w kosztach produkcji, nie będą oni częściowo musieli legitymować się potwierdzeniem zakupu energii ze źródeł odnawialnych, co obniża ogólne koszty działania.

Objęci tym systemem są odbiorcy wydobywający węgiel kamienny lub rudy metali nieżelaznych, prowadzący produkcję wyrobów z drewna - z wyłączeniem mebli, papieru, chemikaliów, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, szkła, ceramicznych materiałów budowlanych, metali, żywności.

Czytaj więcej w Money.pl
Lotos i PGNiG wspólnie poszukają ropy i gazu
PGNiG i Lotos Petrobaltic podpisały umowę o wspólnych operacjach na obszarze koncesyjnym Kamień Pomorski. Lotos Petrobaltic jest jedną ze spółek grupy Lotos, której prezesuje Paweł Olechnowicz.
Sejm zmienił prawo energetyczne
Posłowie zaakceptowali między innymi zaproponowaną przez senatorów zmianę, zgodnie z którą termin wprowadzenia poziomu obliga na gaz zostanie opóźniony o pół roku.

 


gaz, giełda, rachunki, dotacje, prąd, bronisław komorowski, odbiorcy
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
KRZYSZTOF KORNATOWICZ
89.71.191.* 2013-08-18 08:46
Nowi właściciele naszych rafinerii , naszych wodociągów , naszych zakładów energetycznych .Siedzą , jedzą , lulki pala , a my okradzeni ,naszą biedą mamy wspierać ich luksusowe życie .Tyle zawdzięczamy tym pysznym ,bezczelnym mordom naszych polityków . Zostaliśmy w te 24 lata podstępnie pozbawieni państwa .
2013-08-17 10:02 Bywalec forum
Nie chcę żadnych dopłat!!! Chcę uczciwej i dobrze płatnej pracy z możliwościami nawet dorobienia!!!!