Recykling w Europie. Ile śmieci będzie ponownie odzyskiwanych?

Recykling w Europie. Ile śmieci będzie ponownie odzyskiwanych?

Fot. Stefano/Flickr
Ministrowie odpowiedzialni za środowisko państw UE udzielili dziś wstępnego poparcia propozycji Komisji Europejskiej ws. strategii, która ma doprowadzić do recyklingu 70 proc. odpadów komunalnych i 80 proc. opakowań do 2030 roku.

Przedstawiciele państw członkowskich poparli strategię, mającą przekształcić unijną gospodarkę w gospodarkę bardziej obiegową, czyli taką, w której poziom odpadów obniżony jest do minimum, ponowne wykorzystanie i recykling produktów stanowi standardową praktykę, a ograniczone zasoby są eksploatowane z większą efektywnością.

Komisja Europejska zaproponowała w lipcu przepisy, które mają doprowadzić do recyklingu 70 proc. odpadów komunalnych i 80 proc. opakowań do 2030 r. KE chce też od 2025 r. zakazu składowania odpadów, które nadają się do recyklingu.

Zdaniem KE, spełnienie zaproponowanych celów dotyczących recyklingu odpadów stworzyłoby 580 tys. nowych miejsc pracy, obniżyłoby popyt na drogie i rzadkie zasoby naturalne oraz uczyniło Europę bardziej konkurencyjną. Poza celami dla odpadów komunalnych i opakowań, KE wskazała cele dotyczące dla redukcji odpadów morskich i wyrzucanej żywności.

Dyskusja, jaką przeprowadzili na wtorkowej Radzie UE w Luksemburgu ministrowie środowiska, dotyczyła projektu nowelizacji: ramowej dyrektywy o gospodarowaniu odpadami, dyrektywy w sprawie składowania odpadów i dyrektywy o odpadach opakowaniowych.

Zgodnie z danymi KE całkowita produkcja śmieci w 2001 r. w UE wynosiła 2,5 mld ton. Jedynie 40 proc. odpadów komunalnych było poddawane recyklingowi.

Aby nowe przepisy weszły w życie, ich projekt musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski.

Ministrowie przyjęli też stanowisko UE przed grudniowym szczytem klimatycznym w Limie. W ubiegłym tygodniu przywódcy unijni uzgodnili ramy polityki klimatycznej UE po 2020 r., zgodnie z którymi cel redukcji emisji gazów cieplarnianych dla UE na 2030 r. wynosi 40 proc. (w porównaniu do 1990 r.).

unia europejska, recykling
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
m-53
95.49.181.* 2014-10-28 23:51

całkowita produkcja śmieci w 2001 r. w UE wynosiła 2,5 mld ton.


To oznacza 16 kg dziennie na każdego U-Europejczyka. Albo trzy tony miesięcznie na czteroosobową rodzinę.
Dziwnie dużo.
Bo ja szacuję, że wyrzucamy miesięcznie kilka worków szkła, plastiku i papierów (50 kg) i dwa małe kubełki mieszanki (100 kg) - razem 150 kg miesięcznie na 6 osób.
Ciekawe co w to wliczono.