Rolnictwo w Polsce. Kto wykonuje w tym roku usługi utylizacyjne?

Rolnictwo w Polsce. Kto wykonuje w tym roku usługi utylizacyjne?

Fot. Joyfull/Dreamstime
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowy z 12 firmami na świadczenie w 2014 r. usług obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich - poinformowała na swojej stronie internetowej Agencja.


Są to spółki: EKO - STOK, Elkur Franciszek Kurowski, Energoutil Jan Laskowski, Jasta, PP-H Hetman, PPP Bacutil, Promarol - Plus, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba, Saria Polska, STRUGA S.A. oraz Zakład Produkcyjno-Handlowy Barbara Rakowska i Zakład Przemysłowo-Rolniczy FARMUTIL HS.

W 2014 r. w poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od dwóch do dziewięciu firm, dlatego rolnicy, zanim zdecydują się komu zlecą wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

Zasady korzystania w 2014 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo lub tzw. dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia jednak nie dostaną duże przedsiębiorstwa takie jak np. przemysłowe tuczarnie świń.

Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Kwota, jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia.

Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego zwierzęcia, a także pokryje w 100 proc. koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia. Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. kosztów poniesionych przez rolnika. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form pomocy krajowej w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r. Na 2014 r. przewidziano na ten cel 81 mln zł, tj. podobną kwotę jak w 2013 r.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie