Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna

Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna

Pod koniec listopada 2014 r. spółka GAZ-SYSTEM S.A podpisała umowę z konsorcjum firm na rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn.

PGNiG

Umowa została podpisana z konsorcjum firm, wybranym w publicznym postępowaniu przetargowym, którego liderem jest PBG OIL AND GAS Sp. z o.o., a w skład którego wchodzą także Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. oraz spółka Eltel Sp. z o.o. Inwestycja GAZ-SYSTEM S.A. będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu wykonawczego, nadzór autorski nad projektem, zakup i dostawa trzech agregatów sprężających, urządzeń, materiałów i wyposażenia, a także wykonanie robót, w tym prac rozruchowych związanych z rozbudową Tłoczni Rembelszczyzna. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 138 mln zł netto. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania. Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna ma na celu przystosowanie obiektu do zwiększonego ciśnienia MOP 8,4 MPa oraz zwiększonych strumieni gazu, związanych z włączeniem gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn na terenie istniejącej już Tłoczni gazu w Rembelszczyźnie w województwie mazowieckim.

Nadzór inwestorski, ekologiczny i archeologiczny nad realizacją inwestycji sprawować będzie OTS-IP Sp. z o.o. Firma wybrana pod koniec listopada br. w publicznym postępowaniu przetargowym. - Tłocznia Rembelszczyzna stanowi bardzo ważny element krajowego systemu przesyłowego. Celem inwestycji jest osiągnięcie wyższych parametrów ciśnieniowych przesyłu gazu oraz uzyskanie dodatkowej zdolności przesyłowej na poziomie ok. 440 000 m3/h. Rozbudowa Tłoczni pozwoli także na zwiększenie zdolności przesyłu gazu dla nowo budowanego pierścienia warszawskiego zasilającego odbiorców z Warszawy i okolic - podkreśla Jakub Stypuła, Dyrektor Pionu Inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. Budowa Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie planowana jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Program inwestycyjny 2014-2023

Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego będzie budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2014-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej (m.in. Polska - Czechy, Polska - Słowacja, Polska - Litwa).

gaz, inwestycje, energetyka, gospodarka, unia europejska, paliwa, przemysł, wydobycie, gazociąg, transport, budowa, innowacje, informacje, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, gaz-system s.a., energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie