RWE: Ponad 235 mln zł na sieć elektroenergetyczną w Warszawie

RWE: Ponad 235 mln zł na sieć elektroenergetyczną w Warszawie

Tylko w roku 2014 spółka RWE Stoen Operator planuje zainwestować w sieć elektroenergetyczną w Warszawie blisko 235 mln zł. To jednak nie koniec. Łącznie na rozwój warszawskiej sieci elektroenergetycznej w latach 2014 -2019 zamierza przeznaczyć ponad 1 641,5 mln zł.

Planowane inwestycje mają być odpowiedzią na rosnące coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną miasta. Co więcej, dynamiczny rozwój centrów biznesowych w Warszawie, rosnąca liczba mieszkańców, która do 2030 roku szacowana jest nawet na 3 miliony, spowoduje, że sieć elektroenergetyczna będzie poddawana coraz większym obciążeniom. W związku z tym spółka RWE zaplanowała inwestycje związane z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej, które przeprowadzi w latach 2014-2019. - Warszawska sieć ma najlepsze wskaźniki niezawodności na tle innych operatorów, jednocześnie utrzymujemy jedne z niższych stawek taryfowych w Polsce - komentuje Robert Stelmaszczyk Prezes Zarządu RWE Stoen Operator. -Zaplanowane na lata 2014-2019 inwestycje będą nie tylko stymulować rozwój aglomeracji warszawskiej, ale też umożliwią transformację Warszawy w miasto przyszłości. Realizacja koncepcji Smart Grid na naszym terenie znacząco zwiększy poziom efektywności energetycznej systemu. Umożliwi również rozwój generacji rozproszonej, która w niedalekiej przyszłości będzie odgrywać ważną rolę na rynku energii. - dodaje Stelmaszczyk.

Warto dodać, że realizacja inwestycji będzie przebiegała zgodnie z przygotowanym przez RWE Planem Rozwoju, który został uzgodniony również z Urzędem Regulacji Energetyki. Plan ten zawiera informacje jakie zadania zostaną wykonane w latach 2014-2019. W ramach tych inwestycji w sumie powstanie 165 km linii wysokiego napięcia na terenie Warszawy, jak również 512 km linii średniego napięcia i 1332 km linii niskiego napięcia. Ponadto, zostaną wybudowane i zmodernizowane 24 stacje elektroenergetyczne w obszarze linii wysokiego napięcia i blisko 843 stacje elektroenergetyczne w obszarze linii średniego i niskiego napięcia, w tym również stacje typu Smart. Co więcej, tylko w 2014 roku mają zostać przeprowadzone inwestycje sieciowe warte prawie 235 milionów złotych. Warto dodać, że z tegorocznych inwestycji najważniejsze o wartości 158,5 milionów złotych będą dotyczyły budowy czy też rozpoczęcia budowy stacji wysokiego napięcia, oraz wyprowadzenia linii wysokiego napięcia ze stacji Mościska i utworzenia linii Siekierki-Stegny-Południowa.

Warto podkreślić, że przedsięwzięcia, które zostaną przeprowadzone w latach 2014-2019 są elementem zmian systemu elektroenergetycznego w Warszawie na taki, w którym są wykorzystywane nowoczesne rozwiązania. Co więcej, dzięki tym zmianom tradycyjne jednokierunkowe sieci mają być zastępowane Inteligentnymi Sieciami Energetycznymi - Smart Grids, które poprzez komunikację dwustronną pozwalają na zrównoważone zużycie energii, a także umożliwiają rozwój generacji rozproszonej. Ponadto, inteligentne sieci mają przyczynić się do spełnienia wymogów unijnych związanych z 20 procentowym wzrostem efektywności energetycznej. Pierwszy projekt dotyczący wdrożenia smart meteringu, który RWE zamierza zrealizować, będzie dotyczył instalacji nowoczesnych liczników. Zgodnie z planem w latach 2014-2015 u klientów indywidualnych mają być instalowane innowacyjne liczniki wyposażone w zdalny system do odczytu danych, a szacowana wartość tej inwestycji wyniesie ponad 65 milionów złotych.

e.leszko@energiamax.pl

Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie