Samoczyszcząca farba może być groźna

Samoczyszcząca farba może być groźna

Fot. nullplus/iStockphoto

Samoczyszczące farby i tynki rozkładają niektóre obecne w powietrzu zanieczyszczenia, ale same mogą wytwarzać szkodliwe substancje - informuje Journal of the American Chemical Society.

Dwutlenek tytanu, stosunkowo pospolity minerał, stosowany także jako biały barwnik, ma działanie katalityczne - ułatwia zachodzenie reakcji chemicznej - w jego obecności i pod wpływem światła ulega rozkładowi wiele szkodliwych związków chemicznych. Przed kilkoma laty pojawił się pomysł pokrywania ścian budynków oczyszczającymi powietrze farbami. Niektórzy nawet proponowali jego rozpylanie w górnych warstwach atmosfery, by odbijał światło słoneczne i chronił Ziemię przed globalnym ociepleniem.

Zespół prof. Jonathana D. Raffa z Indiana University, prowadząc badania w warunkach zbliżonych do występujących w przestrzeni miejskiej wykazał, że samoczyszczące powłoki, w których skład wchodzi dwutlenek tytanu mogą przekształcać amoniak (obecny na przykład w spalinach) w tlenek azotu, który reagując z węglowodorami tworzy szkodliwy ozon - główny komponent smogu fotochemicznego.

Smog fotochemiczny może powodować poważne problemy zdrowotne - sprzyja zaburzeniom oddechowym oraz chorobom serca i płuc. Jak się okazało, na obszarach, gdzie zastosowano dwutlenek tytanu, z rozkładu amoniaku może powstawać aż 13 proc. tlenku azotu. Szerokie użycie reklamowanych jako oczyszczające powietrze farb czy tynków może zatem powodować wręcz odwrotny efekt.

Dalsze badania zespołu prof. Raffa mają pomóc w lepszym zrozumieniu procesów katalitycznych dotyczących dwutlenku tytanu i amoniaku - co powinno pomóc zarówno w opracowaniu lepszych metod oczyszczania powietrza, jak i udoskonaleniu procesów przemysłowych wykorzystujących amoniak.

Dbająca o czystość środowiska naturalnego amerykańska Environmental Protection Agency (EPA) opracowuje właśnie surowsze regulacje dotyczące dopuszczalnego stężenia ozonu na poziomie gruntu.

Czytaj więcej w Money.pl
Windą pod niebo. Ten wynalazek to ułatwi
Stalowe liny dotychczas budowanych wind ograniczają ich zasięg do najwyżej 500 metrów, ponieważ dłuższa lina staje się zbyt ciężka.
Rząd przyznaje: jesteśmy na szarym końcu
Według opublikowanego wiosną tego roku unijnego rankingu liderami innowacji w UE są: Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia. Polska zajmuje czwartą pozycję od końca - za nami są Łotwa, Rumunia i Bułgaria.
Drukarka 3D w kardiochirurgii
Dzięki drukowanym techniką 3D modelom chirurdzy mogą lepiej się przygotować do operacji rzadko występujących wad serca - informuje "New Scientist".
przemysł, ekologia, technologie, choroby płuc, choroby serca
PAP
Czytaj także
Polecane galerie