Sprzeciw wobec GMO podtrzymany

Fot. JWGreen/wikipedia.org

Unijny Trybunał oddalił skargę Komisji Europejskiej dot. polskiego zakazu wytwarzania, sprzedaży i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Uznał, że Komisja nie mogła żądać zniesienia zakazu, który jeszcze nie obowiązywał.

Zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Wynika tak z ustawy z 2006 r. o paszach.

W czerwcu 2011 r. w skardze do Trybunału Sprawiedliwości Komisja zarzuciła Polsce naruszenie unijnego prawa z powodu wprowadzenia w ustawie o paszach zakazu wytwarzania, sprzedaży i stosowania w żywieniu zwierząt w Polsce pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Według Komisji takim zakazem Polska naruszyła unijne rozporządzenie nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, które wprowadza pełną harmonizację w dziedzinie zezwoleń dotyczących pasz GMO na poziomie Unii.

KE argumentowała, że nie ma znaczenia to, iż wejście w życie zakazu zostało w Polsce odroczone. - Samo przyjęcie przez ustawodawcę i opublikowanie spornych przepisów niezgodnych z prawem Unii stanowi uchybienie zobowiązaniom ciążącym na Polsce - pisała Komisja w skardze do Trybunału.

Trybunał stwierdził, że Komisja wezwała Polskę do usunięcia zakazu, zanim jeszcze zaczął on obowiązywać. Opinię w tej sprawie wysłała bowiem do polskich władz 23 października 2007 r., żądając usunięcia zakazu w ciągu dwóch miesięcy. Tymczasem miał on wejść w życie dopiero dwa lata po ogłoszeniu ustawy o paszach, czyli dopiero w sierpniu 2008 r. Zakaz nie może być więc przedmiotem skargi - uznał Trybunał.

Ostatecznie zakaz nie wszedł w życie również w sierpniu 2008 r., bo posłowie zdecydowali o przesunięciu jego obowiązywania o kolejne cztery lata - do końca 2012 r., a w połowie ubiegłego roku zdecydowali, że wejdzie w życie 1 stycznia 2017.

Według opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych zakaz stosowania pasz genetycznie modyfikowanych, zapisany w ustawie o paszach, powinien był być z niej wykreślony, ponieważ był niezgodny z unijnym prawem. Posłowie zdecydowali się jednak na przedłużenie okresu, w którym stosowanie pasz GMO jest dozwolone.

Czytaj więcej w Money.pl
PARP rozdał już wszystkie pieniądze Unii
Do Agencji trafiło 44,9 tys. wniosków o dofinansowanie inwestycji, na łączną kwotę 76,5 mld zł.
Decyzją parlamentu tysiące tracą pracę
Ustawa ogranicza przerost zatrudnienia w liczącym 700 tys. pracowników sektorze publicznym, postrzeganym jako skorumpowany i niewydajny.
Niepełnosprawni bez szans na pracę?
Z wyliczeń Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych PION wynika, że w efekcie wejścia w życie rozporządzenia KE bez pracy w Polsce pozostanie 19 z 20 niepełnosprawnych.
unia, gmo, pasza
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
spid3r
193.22.252.* 2013-07-19 15:48
No pewnie, ktoś musi zarobic na naszym zdrowiu i życiu. Za darmo nas do unii nie wzieli