Strategie rozwoju energetycznego dla gmin

Strategie rozwoju energetycznego dla gmin

Fot. no_limit_pictures/iStockphoto

Globalne zmiany społeczno-gospodarcze wymagają przystosowania się do nowych wymagań w zakresie efektywniejszego wykorzystywania energii oraz paliw. Ich racjonalne wykorzystanie mają zapewnić przyjmowane przez gminy strategie rozwoju energetycznego.

Prawo energetyczne nakłada na gminy określone zadania. Obowiązki te wpisują się w politykę energetyczną całego kraju, a ich realizacja skutkuje powstaniem wielostronnego systemu zależności energetycznych na linii: podaż-przesył-popyt.

Jednym z podstawowych zadań gmin w zakresie zapotrzebowania i wykorzystywania energii i paliw jest planowanie oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną czy paliwa gazowe. Kolejnym - obowiązek oświetlania miejsc publicznych, dróg gminnych oraz placów z jednoczesnym pokryciem kosztów finansowych. Innym przygotowanie działań, które zracjonalizują zużycie energii oraz wypromują rozwiązania zmniejszające jej wykorzystanie. Celem naczelnym zaś jest zagwarantowanie rozwoju gospodarczego, który nie będzie powodował wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną.

Ważne zarządzanie infrastrukturą techniczną

Czytaj więcej Polska liderem w Europie Wsch. W czym? Pięć z dwunastu przyjętych do Unii państw (Bułgaria, Polska, Republika Czeska, Rumunia oraz Węgry) posiada 88 procent... Bezpieczeństwo energetyczne przejawia się w trzech aspektach: energetycznym, ekonomicznym i ekologicznym. Strategia rozwoju energetycznego dla gmin musi więc odpowiadać wszystkim założeniom oraz wymogom prawnym. Gminy właściwie zaopatrzone w energię moją bilansować swoje środki finansowe, co przyczynia się do przyciągnięcia nowych inwestorów.

Konieczne jest ustalenie bieżącego oraz prognozowanego popytu i podaży energii. Wiąże się to m.in. z zarządzeniem infrastrukturą techniczną, która musi posiadać właściwy potencjał i odpowiedni zapas w razie zwiększenia przesyłu rosnącego razem z pojawianiem się nowych podmiotów wymagających zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło.

Aspekt ekonomiczny odnosi się do możliwości finansowych odbiorców końcowych. Plany powinny uwzględniać warunki związane z lokalnym rynkiem energetycznym. Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko bierze się bezpośrednio z umiejętnego rozpoznania, zorganizowania i zarządzania aspektem energetycznym oraz ekonomicznym.

Czytaj więcej Ekologiczna energia? Rząd szuka sposobu Polska będzie szukała takich źródeł energii odnawialnej, które są najbardziej adekwatne do naszych możliwości - zapewnia premier. Czyli jakich? Podstawą budowy strategii rozwoju energetycznego dla gmin muszą być wytyczne zawarte w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. i prawie Unii Europejskiej. Poza rozpoznaniem długookresowego zapotrzebowania na energię, konieczne staje się planowanie dywersyfikacji jej dostaw, co może obniżyć ceny, ale również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Zadania dla gminy

Poza czynnikami obejmującymi gminę w skali makro, racjonalne planowanie musi uwzględniać zapotrzebowanie poszczególnych przedsiębiorstw na energię i paliwa, charakterystykę przedsiębiorstw energetycznych w gminie, opis sieci energetycznej, ciepłowniczej czy stan budynków. Tak szczegółowa analiza ma wskazać, gdzie można zwiększyć wydajność energetyczną, a także poprawić bezpieczeństwo energetyczne, rozwinąć lub wdrożyć odnawialne źródła energii (OZE) lub wprowadzić układy kogeneracyjne.

Zadania, które powinna podjąć gmina wraz z podmiotami działającymi na jej terenie, mogą obejmować m.in. audyty urządzeń wytwórczych i sieci, wymianę urządzeń pomiarowych, analizę budynków użyteczności publicznej pod kątem termomodernizacji czy wymianę oświetlenia ulicznego.

Koszta związane z polepszeniem infrastruktury energetycznej powodują, że działania są rozłożone na długi okres, a dodatkowo są uzależnione od rozwiązań prawnych przygotowywanych na szczeblu państwowym. Osobną kwestią jest prowadzenie przedsięwzięć mających na celu uświadamianie i informowanie mieszkańców oraz przedsiębiorców o formach oszczędzania energii.

Czytaj więcej w Money.pl
Energia odnawialna z drewnianych wiatraków
Pewien czas temu energia wiatrowa wróciła do łask, a wzięciem cieszyły się stalowe i eleganckie wiatraki prądotwórcze. W przyszłości stal może być jednak zastąpiona przez drewno.
Ten proces jest nieodwracalny
Wyemitowane do tej pory gazy cieplarniane spowodują nieodwracalne zmiany w ziemskim klimacie i wpłyną na podniesienie poziomu mórz w ciągu nadchodzących tysięcy lat - wynika z nowych badań.
energia, ekologia, gmina, infrakstruktura
Czytaj także
Polecane galerie
2013-04-18 13:04
w polsce potrzba przedewszystkim jakis zmian pozwalajacych pilnowac pieniadze i nie rozwalac ich na niepotrzebne inwestycje, potrzeba tez rzetelnych ludzi ktorzy doprwoadzac beda do konca rozpoczete projekty