Szczyt Klimatyczny w Limie

W Limie rozpoczęła się 20. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu wraz z 10. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto - COP20/CMP10.

Celem spotkania jest m.in. określenie głównych elementów nowego porozumienia globalnego, które ma zostać zawarte w Paryżu w przyszłym roku oraz zdefiniowanie zakresu informacji, jak powinna towarzyszyć kontrybucjom (zobowiązaniom) przedkładanym do umowy przez poszczególne jej strony. Polskę na szczycie reprezentować będzie Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Przez 13 dni w stolicy Peru delegaci z prawie 200 krajów, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i ekologicznych, reprezentanci nauki i biznesu w obecności mediów z całego świata będą dyskutowali o nowym porozumieniu klimatycznym. Ma ono zostać podpisane podczas COP21 w Paryżu w 2015 r. - Dyskusja w Limie będzie się koncentrowała przede wszystkim wokół charakteru i zakresu kontrybucji, czyli wkładów poszczególnych państwa do nowej umowy. Będziemy dyskutować, w jaki sposób te zobowiązania mogą być określone. Czy muszą to być wyłącznie działania ograniczające emisję CO2, czy kontrybucje mogą też zawierać inne elementy - mówi minister Marcin Korolec. Zgodnie z decyzją konferencji COP19 w Warszawie państwa powinny przedstawić propozycje swoich wkładów klimatycznych najpóźniej w I kwartale 2015 roku.

- W Limie będziemy także pracować nad szkicem tekstu nowego porozumienia klimatycznego - dodaje minister Korolec. Konferencję COP20 w Limie otworzy minister Korolec jako Prezydent COP19/CMP9, przekazując jednocześnie ministrowi środowiska Peru - Manuelowi Vidal-Pulgarowi przewodnictwo w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu na kolejny rok. Polska sprawowała Prezydencję w ramach Konwencji przez ostatni rok, od szczytu COP19 w Warszawie. W Limie, poza kwestiami dotyczącymi nowego porozumienia, uczestnicy dyskutować będą także o rosnącej roli edukacji w obszarze klimatu. We wrześniu Polska wystąpiła z inicjatywą wspólnej deklaracji 194 państw Konwencji do poprawy wysiłków na rzecz edukacji ekologicznej. - Chcielibyśmy, aby w podsumowaniu szczytu w Limie taka deklaracja została przyjęta przez aklamację. Za zmiany klimatu odpowiada każdy z nas. Każdy z nas powinien więc posiadać wiedzę i świadomość, jak może im przeciwdziałać - mówi minister Korolec.

energia, inwestycje, energetyka, gospodarka, przemysł, węgiel, wydobycie, transport, ekologia, ochrona środowiska, energia elektryczna, innowacje, informacje, ministerstwo środowiska, emisja co2, eko, szczyt klimatyczny, aktualności, oze, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energia oze, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie