Ucieczka emisji

Konsultacje ze środowiskiem przemysłu w obszarze ucieczki emisji i ujęcie tego zagadnienia w znowelizowanej dyrektywie ETS to cel spotkania, które odbyło się 5 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki. W rozmowach z przedstawicielami przemysłu uczestniczyła podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska.

Ministerstwo Gospodarki

Wiceminister Henclewska podkreśliła, że Ministerstwo Gospodarki będzie aktywnie uczestniczyć w nadchodzącej debacie na temat ujęcia kwestii ucieczki emisji w znowelizowanej dyrektywie ETS. - Chcemy zaproponować swoje zapisy do tego dokumentu, co wymaga ścisłej współpracy z przedstawicielami przemysłu - powiedziała.

Tematem dyskusji była m.in. ocena obecnych rozwiązań mających chronić przed carbon leakage. Omówiono również obecnie istniejące mechanizmy przeciwdziałania temu zjawisku po 2020 r. i ewentualne propozycje zmian, które lepiej odzwierciedlały specyfikę polskich podmiotów.

inwestycje, energetyka, gospodarka, ministerstwo gospodarki, przemysł, węgiel, wydobycie, ekologia, ochrona środowiska, innowacje, informacje, ets, emisja co2, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie