Wyrok sądu: Wisła nie ma prawa pobierać opłaty miejscowej

Wyrok sądu: Wisła nie ma prawa pobierać opłaty miejscowej

Zdzisław Kuczma, znany działacz na rzecz czystego powietrza, wygrał 24 listopada, sprawę sądową o niezgodnie z prawem pobraną opłatę miejscową w Wiśle. Wyrok potwierdza, że gminy położone w strefach, w których powietrze nie spełnia ustawowych norm nie mogą inkasować opłaty miejscowej od przejezdnych. Kuczma był wspierany przez prawników z Fundacji ClientEarth.

Strefa Śląska jest zakwalifikowana do najgorszej klasy pod względem poziomu przekroczeń pyłu zawieszonego. Pomimo tego, Wisła od 2008 roku pobiera od turystów opłatę w wysokości około 2 złotych za każdy dzień pobytu przekraczającego jedną dobę. - Od lat zajmuję się problemem zanieczyszczenia powietrza na Śląsku. Wiem, czym grozi oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i nie rozumiem, dlaczego miejscowości turystyczne często świadome stanu powietrza, każą turystom jeszcze za nie płacić - mówi Kuczma.

Skarżący dodaje, że w sprawie nie chodzi o pieniądze, ale zdrowie mieszkańców i turystów odwiedzających kurorty. - Mam nadzieję, że widmo utraty wpływów do budżetu zmusi władze lokalne i regionalne w całej Polsce do podjęcia szybkich i skutecznych działań dla poprawy czystości powietrza - dodaje.

- Istnieją zarówno prawne jak i finansowe możliwości poprawy czystości powietrza- mówi Małgorzata Smolak, prawniczka Fundacji ClientEarth - Niedawno przyjęta tzw. ustawa antysmogowa daje władzom lokalnym szerokie możliwości walki z niską emisją. Mamy nadzieję, że dzisiejszy wyrok będzie sygnałem dla wszystkich miejscowości turystycznych, które położone są w strefach notujących przekroczenia norm czystości powietrza, że problem jest pilny i może wpływać nie tylko na zdrowie mieszkańców i komfort wypoczynku, ale także bezpośrednio na budżet gminy.

ClientEarth wskazuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. , opłata miejscowa może być pobierana tylko jeżeli w strefie, na obszarze której położona jest miejscowość, nie notuje przekroczeń dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu. W Wiśle nie ma stacji pomiarowej, ale z punktu widzenia prawa, nie ma to znaczenia. Fundacja ClientEarth wspierała działania Zdzisława Kuczmy bezpłatnie, w ramach realizacji swoich działań statutowych. Fundacja zrzesza prawników zajmujących się ochroną środowiska.

inwestycje, energetyka, gospodarka, przemysł, węgiel, wydobycie, ekologia, ochrona środowiska, innowacje, informacje, powietrze, eko, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, co2., zanieczyśzczenia, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie