Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieEnergia i ekologiaEnergetyka
Energetyka
Ministerstwo Środowiska o wychwytywaniu CO2

Ministerstwo Środowiska o wychwytywaniu CO2

W Ministerstwie Środowiska, na zaproszenie wiceministra Marcina Korolca, odbyło się 6 listopada spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące technologii wychwytywania i utylizacji CO2 (Carbon Capture and Utilisation - CCU). Celem spotkania była inicjacja dyskusji nt. możliwości prawnych i technicznych zastosowania technologii CCU na skalę przemysłową. Technologia ta polega na wychwytywaniu CO2, a następnie jego zamiany w inne produkty (np. ...

System aukcyjny - nowe zasady wsparcia dla OZE

System aukcyjny - nowe zasady wsparcia dla OZE

1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie zasadnicza część Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z tego względu zespół City Brand organizuje specjalistyczne seminarium, na którym przygotuje Państwa do udziału w pierwszej aukcji. Poza tym w trakcie wydarzenia zostanie przedstawiona analiza opłacalności przejścia na system aukcyjny na podstawie obecnych cen świadectw pochodzenia, a także rozwiązany zostanie ...

Stabilne wyniki finansowe PGNiG

Stabilne wyniki finansowe PGNiG

W trzech kwartałach 2015 roku GK PGNiG osiągnęła blisko 2,16 mld zł zysku netto, podobnie jak w analogicznym okresie 2014 r., pomimo niższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Wynik finansowy to zasługa m.in. konsekwentnej realizacji Programu Poprawy Efektywności w całej Grupie Kapitałowej. Do końca trzeciego kwartału Grupa zrealizowała 84% oszczędności planowanych do osiągnięcia w ...

Zakaz polowań na wilki

Zakaz polowań na wilki

Polskie i słowackie wilki, które żyją na pograniczu obu krajów nie będą zabijane przez myśliwych. Słowacki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził całkowity zakaz polowań na te drapieżniki przy granicy z Polską oraz w obszarach Natura 2000 na terenie Słowacji. Od wielu lat były prowadzone działania na rzecz zaprzestania odstrzału wilków na Słowacji. Słowacy prowadzili odstrzał, pomimo braku danych o ...

Polski odcinek mostu energetycznego zakończony

Polski odcinek mostu energetycznego zakończony

PSE 4 listopada 2015 r. dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400 kV Ełk Bis - granica RP, która jest ostatnim elementem po stronie polskiej projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu POIiŚ 2007-2013. W ramach Projektu Polska-Litwa, po stronie polskiej wybudowano nie tylko odcinek transgranicznej linii łączącej ...

Krajowe porty coraz ważniejsze

Krajowe porty coraz ważniejsze

Krajowe porty morskie pełnią istotną funkcję w handlu zagranicznym. Aby wzmocnić ich pozycję, konieczna jest jednak dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej, a także poprawa dostępu do nich od strony morza. To wszystko będzie miało wpływ na rozwój transportu intermodalnego, który w Polsce ma coraz większy udział w przewozach. - Porty morskie odgrywają kluczową rolę jako istotny integrujący element ...

Ministerstwo publikuje "Białą księgę ochrony złóż kopalin"

Ministerstwo publikuje "Białą księgę ochrony złóż kopalin"

Biała księga postuluje utrzymanie dostępności złóż, które tworzą cenną bazę surowcową. Chodzi o zabezpieczenie najważniejszych z punktu widzenia interesu państwa złóż przed takim zagospodarowaniem terenu, które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację. - Nie mamy w Polsce całościowej polityki surowcowej i chociaż oczywiście funkcjonuje wiele jej elementów, to Biała księga jest pierwszym krokiem do kompleksowego ...

NIE dla polowań zbiorowych

NIE dla polowań zbiorowych

Tak jak w całej Polsce, w nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie organizowane są polowania zbiorowe. Z informacji udostępnionych przez RDLP Krosno, wynika, że tylko w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny w sezonie łowieckim 2014/2015 odbyło się aż 31 takich polowań, w tym 12 na obszarze Nadleśnictwa Bircza, w którego granicach znajduje się projektowany Turnicki ...

199 milionów euro na zielony rozwój w Lubuskim

199 milionów euro na zielony rozwój w Lubuskim

Ponad 199 milionów euro z funduszy unijnych trafi w województwie lubuskim w latach 2015-2020 na szeroko rozumiane kwestie ekologiczne. Ponad połowa z tej kwoty przeznaczona zostanie na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), efektywność energetyczną i niskoemisyjny transport. - Fundusze dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to wyjątkowa szansa dla lokalnej gospodarki. Dobrze wykorzystane mogłyby ...

Zbiorniki przygotowane do przyjęcia LNG

Zbiorniki przygotowane do przyjęcia LNG

W zbiornikach terminalu LNG w Świnoujściu zakończono kluczowe procesy poprzedzające pierwszą dostawę skroplonego gazu ziemnego. Do osuszenia, przedmuchu oraz tzw. inertyzacji, czyli redukcji zawartości tlenu w instalacji, wykorzystano ponad 800 tys. metrów sześć. azotu. Osuszanie przeprowadza się we wszystkich instalacjach zaprojektowanych do pracy w niskich temperaturach, tak aby zapobiec tworzeniu się lodu w warunkach kriogenicznych. ...Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Y-19 165.25 +0,07
BASE_M-09-17 182.50 -0,14
BASE_W-24-17 158.50 +0,32
BASE_Q-3-17 175.00 -0,10