Money.plTechnologie dla biznesuEnergia i ekologiaBaza firm ekologicznychAton-hn S.A.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Aton-hn S.A.

Informacje o firmie
Aton-hn S.A.

Dane Teleadresowe:

Na Grobli 6, 50-421 Wrocław
Tel. + 48 71 344 70 79
E-mail: biuro@aton.com.pl
Strona www: http://aton.com.pl/

Opis firmy
Spółka Akcyjna ATON-HT działa na rynku od sierpnia 2005r. Firma funkcjonuje w obszarze innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment), której Spółka jest właścicielem i która została zastrzeżona w kraju i zagranicą (zgłoszenie nr P-377957). W oparciu o technologię MTT została skonstruowana instalacja badawcza, do przeprowadzenia badań nad unieszkodliwianiem azbestu. Proponowane rozwiązanie umożliwia budowę reaktorów, w których unieszkodliwiać można w bardzo wysokich temperaturach szeroką gamę niebezpiecznych odpadów, przy czym praca tych urządzeń nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i co równie ważne - koszt eksploatacji jest mniejszy od kosztów eksploatacji znanych urządzeń i instalacji. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych można stwierdzić, że metoda mikrofalowa może wypełnić powstałą lukę technologiczną. Istotną zaletą metody mikrofalowej jest możliwość unieszkodliwiania odpadów azbestowych zanieczyszczonych substancjami toksycznymi (zużyte oleje transformatorowe zawierające PCB, farby, lakiery, niektóre substancje uszczelniające itp.), których składowanie dopuszczone dla typowych odpadów azbestowych nie jest dozwolone.
 


Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_M-08-17 174.25 -0,22
BASE_W-23-17 165.93 +0,56
BASE_M-12-17 153.50 +0,82
BASE_Q-4-17 156.75 -0,16