Money.plTechnologie dla biznesuEnergia i ekologiaBaza firm ekologicznychEcer Technika Sp. z o.o.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Ecer Technika Sp. z o.o.

Informacje o firmie
Ecer Technika Sp. z o.o.

Dane Teleadresowe:

ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań
Tel. 0618139897
E-mail: biuro@ecer.pl
Strona www: www.ecer.pl

Opis firmy

Firma Ecer Technika zajmuje się profesjonalnym doradztwem z zakresu ochrony środowiska.

Specjalizujemy się głównie w przeprowadzaniu ocen oddziaływania na środowisko: sporządzamy raport oddziaływania na środowisko dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Poza tym uzyskujemy i zmieniamy pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, program gospodarki odpadami.

Pomagamy firmom w rozliczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpisujemy do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), prowadzimy ewidencj odpadów.                                                                                                                                

 

Odpady powstające w biurze można podzielić na odpady komunalne oraz pozostałe. Do pierwszej grupy kwalifikują się odpady, które powstają w wyniku zaspakajania potrzeb socjalnych pracowników, czyli np.: resztki pożywienia, opakowania, odpady z utrzymania czystości. Te odpady powinny być klasyfikowane pod kodem...

 


Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_Y-18 164.52 -0,02
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_M-08-17 174.25 -0,22
BASE_Q-3-17 175.00 -0,10