Money.plTechnologie dla biznesuEnergia i ekologiaBaza firm ekologicznychEuropejskie Centrum Energii Odnawialnej
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

Informacje o firmie
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

Dane Teleadresowe:

ul. Jagiellońska 55 bud. 6 , 03-301 Warszawa
Tel. 022 814 238
E-mail: warszawa@ecbrec.pl
Strona www: http://www.wigry.win.pl/entresc.htm

Opis firmy
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) jest instytucją naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy energetyką odnawialną w Polsce. Zostało założone przez Komisję Europejską w 1994 r., a od 1997 r. działa w strukturze Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Od chwili powstania EC BREC aktywnie działa na rzecz przełamywania barier rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. EC BREC służy pomocą Rządowi RP i zespołom parlamentarnym w kształtowaniu polityki, strategii i prawa regulującego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz współpracuje w tym zakresie z partnerami z Unii Europejskiej. Decyzją Rady Ministrów RP z 5 września 2000 roku EC BREC zostało wyznaczone jako instytucja odpowiedzialna za wdrożenie polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii.Europejskie Centrum Energii Odnawialnej działa na rzecz tworzenia warunków dla optymalizacji wykorzystania zasobów energii odnawialnej w Polsce. Wspiera samorządy terytorialne w tworzeniu strategii i planów rozwoju energetyki odnawialnej, zapewniających racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów. Opracowania te wspomagają zrównoważony rozwój społeczności lokalnych, pozwalając osiągać pozytywne efekty społeczno-gospodarcze i ekologiczne. EC BREC pomaga również w przygotowaniu planów inwestycyjnych, przygotowując studium wykonalności i montaż finansowy inwestycji.
 


Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_W-24-17 158.50 +0,32
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_Q-3-17 175.00 -0,10
BASE_M-12-17 153.50 +0,82